University of Oulu

Rauhoittuuko päiväkodin arki Satuhieronnan avulla? : päiväkotien ammattikasvattajien havaintoja

Saved in:
Author: Suorsa, Hanna-Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605131738
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-L. Suorsa, 2016
Publish Date: 2016-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puroila, Anna-Maija
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Puroila, Anna-Maija
Description:
Tässä tutkimuksessa tutkitaan päiväkotien ammattikasvattajien havaintoja Satuhieronnan käytöstä päiväkotien lapsiryhmissä. Tutkimuskysymykseni on: Miten Satuhierontakoulutuksen käyneet henkilöt kuvailevat havaintoja lapsista, itsestään sekä lapsiryhmästä käytettyään Satuhierontaa? Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessani ovat kosketus sekä siitä tehdyt aiemmat tutkimukset. Myös Satuhieronta ja sen taustalla olevat menetelmät ovat osa teoreettista viitekehystäni. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu yleisesti kosketuksen rauhoittava vaikutus. Kosketuksen avulla lasten keskittymiskyky parani, vuorovaikutus kehittyi, sekä aggressio väheni. Kosketuksen fysiologinen vaikutus perustuu oksitosiiniin. Kosketuksessa on myös eettisiä haasteita, jotka on tärkeä ottaa huomioon. Joillekin henkilöille koskettaminen on luontaista, mutta toisille se on vieraampaa. Satuhieronnassa eettiset haasteet huomioidaan muun muassa kysymällä lapselta lupa koskettamiseen, ennen kuin satua ”kuvitetaan” toisen selkään. Satuhieronta perustuu läsnäoloon: ”Näen sinut, olet arvokas.” Tutkimuksen metodologisena viitekehyksenä on tapaustutkimus. Aineisto koostui nettiympäristössä vastatuista kyselyistä (42 kpl) sekä yhdestä tunnin mittaisesta haastattelusta. Litteroitua haastattelua kertyi 25 sivua. Tutkimukseen osallistuivat Satuhierontakoulutuksen käyneet ja Satuhierontaa sen jälkeen käyttäneet henkilöt. Aineisto analysoitiin temaattisella analyysillä. Aineistosta muodostui koodeja, joista tiivistyi myöhemmin teemoja. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Satuhierontaa käyttäneet henkilöt havaitsivat monia positiivisia vaikutuksia. Lasten keskinäiset konfliktit vähenivät ja positiivinen vuorovaikutus, rauhallisuus ja läsnäolo lisääntyivät lapsiryhmässä. Lapset ja aikuiset olivat rentoutuneempia. Aikuiset saivat työkaluja oman työhyvinvointinsa tukemiseen. Tutkittavat havaitsivat läheisyyden lisääntyneen aikuisten ja lasten välillä. Satuhierontaan liittyi haasteita, esimerkiksi ihmisten vaihtuvuus ryhmässä sekä ajan löytyminen. Satuhierontaa voi tehdä joustavasti hyvin erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi odotustilanteissa, jolloin ei tarvita ylimääräistä aikaa Satuhieronnalle. Tutkimustulokset ovat yhteneviä aiempien tutkimustulosten kanssa. Satuhieronta tuottaa muun muassa rauhallisuutta ja läsnäoloa, eli se voi olla rauhoittamassa päiväkodin arkea. Tutkimus haastaa pohtimaan ammattikasvattajien koulutuksessaan saamia valmiuksia kosketukseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna-Leena Suorsa, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.