University of Oulu

”Se hetki on tärkeä sille lapselle” : varhaiskasvattajien käsityksiä alle kolmevuotiaiden kuvataidekasvatuksesta

Saved in:
Author: Ryhänen, Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 104
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605131758
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Ryhänen, 2016
Publish Date: 2016-05-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Tenhu, Tapio
Kyrönlampi, Taina
Description:
Pro graduni on fenomenografinen tutkimus varhaiskasvattajien käsityksistä alle kolmevuotiaiden lasten kuvataidekasvatuksesta. Taustana tutkimukselle on kuvataidekasvatuksen laaja yhteiskunnallinen merkitys. Laadukas kuvataidekasvatus päiväkodeissa luo tasa-arvoa lapsille, jotka eivät muuten pääse kuvataidekasvatuksen piiriin. Kuvataidekasvatuksen toteuttamisesta on monenlaisia käsityksiä kentän työssä. Pienten lasten kuvataidekasvatusta on tutkittu verrattain vähän, joten tarve tutkimukselle on ilmeinen. Tutkimus on toteutettu varhaiskasvattajien tiimejä haastattelemalla. Haastattelut toteutettiin kolmessa eri tiimissä ryhmäteemahaastatteluna. Aineiston analysointiin on käytetty fenomenografista analyysiä eli tutkimustuloksista on muodostettu tulosavaruutta kuvaava taulukko. Tutkimuksessa selvitetään 1. Minkälaisia käsityksiä tiimeillä on alle kolmevuotiaiden kuvataidekasvatuksesta? ja 2. Miten tiimien käsitykset heijastuvat lasten kuvataiteellisiin tuotoksiin? Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä avaan oman esiymmärrykseni. Lisäksi kuvaan kuvataidekasvatuksen ja askartelun eroja, samoin kuin kokemuksia ja elämyksellisyyttä. Kuvallisen kehityksen teorioita tarkastelen historiallisesta näkökulmasta. Tutkimuksen taustalla teoriana toimii ekokulttuurinen teoria soveltuvin osin. Tutkimuksen tuloksissa lapsi nähdään aktiivisena toimijana, aikuinen toiminnan mahdollistajana ja kuvataide menetelmänä, jonka avulla vuorovaikutusta toteutetaan. Tutkimustuloksena on, että lapsella kuvataide yhdistyy vuorovaikutukseen, elämyksiin ja oppimiseen. Aikuiselle kuvataidekasvatus on keino toteuttaa laadukasta pedagogiikkaa, tiimi, lapsi ja perhe huomioiden. Aikuisten käsitykset, siitä mitä on kuvataidekasvatus, heijastuvat lasten kuvataiteellisiin töihin. Käsitykset siirtyvät käytännön työhön.
see all

Subjects:
Copyright information: © Liisa Ryhänen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.