University of Oulu

Verrannollisuus ja lineaarinen riippuvuus lukion lyhyessä matematiikassa

Saved in:
Author: Ervasti, Anu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605131777
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ervasti, 2016
Publish Date: 2016-05-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hästö, Peter
Leinonen, Marko
Reviewer: Hästö, Peter
Leinonen, Marko
Description:
Tämä Pro Gradu -tutkielma on osa Oulun yliopiston matematiikan laitoksen projektia, jonka tarkoituksena on luoda sähköinen oppikirja lukion lyhyen ja pitkän matematiikan MAB2- ja MAA2-kursseille. Oppikirja pohjautuu Opetushallituksen asettamiin uuden opetussuunnitelman 2015 perusteisiin. Oppikirja on jaettu kolmeen osioon: lyhyen matematiikan, lyhyen ja pitkän matematiikan sekä pitkän matematiikan osioon. Tämän tutkielman opetusmateriaalissa käsitellään lyhyen matematiikan osion alkuosaa, jossa aiheena ovat verrannollisuus ja lineaarinen riippuvuus. Aihealueet on käsitelty yläkoulun puolella, joten oppikirjan on tarkoitus kerrata ja syventää oppilaiden osaamista näillä osa-alueilla. Opetusmateriaalin sisältöön vaikuttaneita tekijöitä on perusteltu tutkielmassa. Projektiryhmän kesken on sovittu oppikirjan yleisistä tavoitteista, joiden lisäksi uusien aiheiden lähestymistavaksi on valittu pohdintatehtävien ja esimerkkien avulla johdatteleminen aiheen teoriaan. Opetusmateriaalin tavoitteena on kehittää oppilaan yksilöllistä verrannollista ajattelua, suureiden välisten riippuvuuksien tunnistamista ja graafisen esityksen hahmottamista. Erilaisiin ratkaisumenetelmiin tutustumalla ja niitä vertailemalla oppilaita kannustetaan kehittämään luovia matemaattisten ongelmien ratkaisutapoja. Opetusmateriaalissa on pyritty selventämään ja ehkäisemään yleisiä harhakäsityksiä eri aihealueiden ongelmakohdissa. Tutkielmasta löytyy opetusmateriaalin ja siihen liittyneen pohdinnan lisäksi opetusmateriaalin tehtävien vastaukset sekä Opettajan opas, jossa esitellään kappaleiden sisällöt, opetuksen tavoitteet ja pohdintatehtävien ratkaisut vinkkeineen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anu Ervasti, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.