University of Oulu

Laserkeilauksen hyödyntäminen tunnelin louhinnan laadunvarmistuksessa

Saved in:
Author: Rauatmaa, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605181805
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Rauatmaa, 2016
Publish Date: 2016-05-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työn tavoitteena oli löytää ja esitellä tunneleiden louhinnan laserkeilaukseen pohjautuvaan laadunvarmistukseen soveltuvia mallinnusohjelmistoja sekä arvioida niiden käytännön soveltuvuutta. Ohjelmistojen avulla tuotettua laatutietoa sekä tarkedokumentteja täytyisi pystyä hyödyntämään tehokkaasti poraus–räjäytys-menetelmällä louhittaessa. Laserkeilausdatasta täytyi myös pystyä muodostamaan mallipohjaisessa laadunvarmistuksessa käytettävä tunnelimalli. Laadunvarmistusjärjestelmien etsintä suoritettiin tutustumalla kansainvälisiin referenssikohteisiin, perehtymällä alan julkaisuihin sekä haastattelemalla alan asiantuntijoita. Työn tuloksena oli kehitysehdotuksia sekä konkreettisia kehitystoimia kohdeyrityksen toimintatapoihin.
see all

The objective of this thesis was not only to find and introduce softwares for laser scanning based quality assurance systems for tunnel excavation but also to evaluate their practicality. Quality information and as-built documents produced with the softwares should be easily utilized when excavating drill-and-blast tunnels. One should also be able to form a tunnel model from the laser scanning data for the model based quality assurance. The investigation was carried out by getting acquainted with the international reference cases, reading up on publications and interviewing experts. Both suggestions for the development and concrete steps on the procedure of the target company were carried out as a result of this research.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Rauatmaa, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.