University of Oulu

Kommunikatiivinen suunnittelu ja taloudelliset epätasapainot

Saved in:
Author: Kellokumpu, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605211835
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Kellokumpu, 2016
Publish Date: 2016-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kommunikatiivinen suunnittelu on noussut keskiöön suunnittelututkimuksen alalla, ja sen ajatuksia on pyritty soveltamaan myös käytännössä erilaisissa suunnitteluprosesseissa. Kommunikatiivinen suunnittelu nojaa vahvasti Jürgen Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriaan, ja tämä teoria keskittyy toimijoiden välisiin kielellisiin vuorovaikutuksen tilanteisiin. Tätä teoriaa on pyritty soveltamaan ja käyttämään suunnittelututkimuksessa. Kommunikatiivinen suunnittelu korostaa demokraattisempia ja osallistavia suunnitteluprosesseja, joissa myös erityisesti kehitettävän alueen kansalaisilla on mahdollisuus mielekkäästi vaikuttaa ympäristönsä kehittämiseen. Keskittyessään kommunikaatioon ja valtasuhteiden poistamiseen suunnitteluprosesseissa ilmenevistä kommunikaatiotilanteista, kommunikatiivinen suunnittelu on kuitenkin jonkin verran laiminlyönyt taloudellisten valtasuhteiden vaikutusta suunnitteluprosessien lopputuloksiin. Se olettaa toimijoiden välisten valtasuhteiden ilmenevän heidän välisissä kommunikaatiotilanteissa, vaikka suunnittelun lopputuloksiin vaikuttavat myös toimijoiden väliset taloudelliset epätasapainot. Kommunikatiivisessa suunnittelussa tarvitsee ottaa huomioon myös yhteiskuntaluokkien väliset suhteet, jos sen ideaalien mukaista demokraattisempaa ja osallistavampaa suunnittelua halutaan tuoda käytäntöön. Pyrin tutkielmassani tuomaan esille miten taloudellisten aspektien laiminlyönti saattaa tuottaa tilanteen, jossa valtaapitävät intressit voivat käyttää hyväksi kommunikatiivisen suunnittelun ideaa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi tehokkaana julkisen legitimoinnin välineenä, ja löytää hyväksyntää näennäisesti demokraattisille prosesseille, jotka todellisuudessa eivät perustu kommunikatiivisille ideaaleille. Tuon esimerkkitapausten avulla esille sitä, miten kommunikatiivisissa suunnitteluprosesseissa nämä ongelmat tulevat esiin käytännössä. Kommunikatiiviseen suunnitteluun tarvitaankin esimerkiksi rohkeampaa luokkakonfliktien ja taloudellisen eriarvoisuuden analyysia, jotta sen ideaalit toteutuisivat paremmin. Toisaalta argumentoin, että suunnittelijan rooli yhteiskuntajärjestyksen uusintajana ei mahdollista erityisen radikaalia rakenteellista muutosta, jolloin muutos kohti entistä demokraattisempaa suunnittelua, ei voi myöskään tulla pelkästään suunnittelijoiden ammattikunnan sisäisistä ratkaisuista, vaan tähän tarvitaan lisäksi laajempaa muutosta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Kellokumpu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.