University of Oulu

Tavoitelähtöisyys opetuksen suunnittelussa

Saved in:
Author: Kumpula, Aleksi1; Rehu, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605211837
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kumpula; M. Rehu, 2016
Publish Date: 2016-05-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on määritellä tavoitelähtöisyys sekä selvittää mitä tavoitelähtöisyys tarkoittaa opetuksen suunnittelussa. Peruskoulumme opetuksen tavoitteet ovat määritetty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Näiden opetussuunnitelmassa määritettyjen tavoitteiden tulee olla kaiken opetuksen lähtökohta. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan tällä hetkellä perinteistä opetuksen suunnittelua ohjaa usein oppikirjojen valmistajien näkemys opetussuunnitelman tavoitteista. Usein on myös niin, että opetuksen sisältö mietitään ensin, jonka jälkeen vasta katsotaan millaisiin tavoitteisiin sisältö tähtää. Pyrimme selvittäämään, miten tavoitelähtöisyys vaikuttaisi opetuksen suunnitteluun ja oppimiseen.

Etsimme tutkimustietoa tavoitelähtöisyydestä itsessään, eriytettyjen tavoitteiden, tavoitteiden joustavuuden sekä oppimisen suunnittelun vaikuttavuudesta oppimistuloksiin, sekä opetuksen suunnittelun perusperiaatteista. Teimme löytämistämme lähteistä aineistoanalyysia ja näin määrittelimme näkemyksemme tavoitelähtöisyydestä opetuksen suunnittelussa. Näkemyksemme tavoitelähtöisyydestä laajeni aineistoanalyysien karttuessa, jonka myötä myös näkökulmat aiheeseen lisääntyivät.

Keskeisimmät havainnot tutkielmassamme vahvistavat näkemystämme tutkimuksen tarpeellisuudesta. Oppimistavoitteiden asettaminen vaikuttaa oppilaiden oppimistuloksiin, motivaatioon sekä minäpystyvyyteen. Tavoitteiden selkeä määrittely mahdollistaa myös oppilaiden yksilöllisen etenemisen oppimistavoitteissa, jolloin oppilaat voivat edetä omalla lähikehityksen vyöhykkeellään. Oppimisen suunnittelu auttaa sopivan tuen tarjoamisessa sekä oppimistuloksiin. Opettajan näkökulmasta tavoitteiden määrittely helpottaa arviointia ja vapauttaa resursseja oppimisen tukemiseen.

Tutkielma on katselmus tämän päivän keskeisimpiin tutkimuksiin oppimiseen vaikuttavista tekijöistä tavoitteiden asettelun näkökulmasta. Tutkielma antaa teoreettisen pohjan tarkemmalle tutkimukselle esimerkiksi tavoitelähtöisen opetuksen vaikutuksista oppimistuloksiin verrattuna perinteiseen opetukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Kumpula; Markus Rehu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.