University of Oulu

Kansalaisosallistuminen ja -vaikuttaminen aluekehittämisessä ja -suunnittelussa : esimerkkinä Oulun kaupunki

Saved in:
Author: Lehto, Antto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 22.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605211842
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Lehto, 2016
Publish Date: 2016-05-25
Physical Description: 35 p.
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:
Tutkielmassa tarkastellaan kansalaisosallistumisen ja –vaikuttamisen merkitystä sekä mahdollisuuksia ja haasteita aluekehittämisessä ja -suunnittelussa. Esimerkkialueena toimii Oulun kaupunki. Tarkoituksena on tutkia miten kansalaisosallistuminen/-vaikuttaminen toimii Oulussa kaupungin tarjoamien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä –keinojen puitteissa aluekehittämisessä ja –suunnittelussa. Toinen, kriittisempi tarkastelu kohdistuu kysymyksiin aktiivisesta kansalaisuudesta: mitä sillä tarkoitetaan ja mitä sillä – kansalaisosallistuminen/-vaikuttaminen - haetaan julkishallinnon taholta? Kolmas, kansalaisosallistumisen ja –vaikuttamisen toteuttamisen haastavampaan puoleen liittyvä tutkimuskysymys koskee Oulussa vuoden 2013 kuntaliitoksen jälkeistä kaupunki-maaseutu –suhdetta. Tutkimuskysymyksiin etsitään tutkielmassa teoreettisia näkökulmia sosiologiasta, politiikan tutkimuksesta ja yhteiskuntatieteellisistä julkaisuista. Keskeisiksi avainkäsitteiksi aluepolitiikan sekä aluekehittämisen ja -suunnittelun yhteyteen nousivat aktiivinen kansalaisuus, kansalaisyhteiskunta, kaupunki-maaseutu –suhde sekä uusliberalismi. Teoriaosaa ja käsitteistöä peilataan Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan, valtionhallinnon sekä Euroopan unionin eri julkaisuihin. Näihin lukeutuvat esimerkiksi internet-sivut, infopaketit ja esitteet. Tutkielmassa päädyttiin lopputulokseen, että globaalin uusliberalismin käsitys vapaista, rationaalisista ja individualistista kansalaisista ohjaa monessa suhteessa kotimaista ja eurooppalaista aluepolitiikkaa ja –kehittämistä. Luottamalla kansalaisten poliittisiin kykyihin, julkishallinto pystyy jakamaan hallinto-/kehittämisvastuutaan myös heille. Karsimalla raskaita julkishallinnon rakenteita, saadaan aikaan myös taloudellisia säästöjä. Oulun kaupunki tarjoaa varsin monipuoliset mahdollisuudet kansalaisosallistumiseen ja -vaikuttamiseen. ICT-teknologiaa ja internetiä hyödynnetään aktiivisesti ja kaupunkilaisille järjestetään yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja foorumeita (esim. Oulun Raadit). Asukastupa- ja kylätaloverkko täydentävät kokonaisuutta. Kehittämiskohteita löytynee silti toimien kattavuudesta, tiedotuksesta ja digitalisaatiosta. Kaupunki-maaseutu –suhteessa ongelmakohtia on Oulussa kuntaliitoksen jälkeisten harvaanasuttujen alueiden asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismotivaatiossa sekä heidän mahdollisuuksissaan osallistua ja vaikuttaa. Eheyttävillä ja luottamusta kaupunginhallintoon lisäävillä toimilla tilannetta voitaneen parantaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antto Lehto, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.