University of Oulu

Katseenseuranta käytettävyystestauksessa

Saved in:
Author: Saukko, Arto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605221845
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Saukko, 2016
Publish Date: 2016-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rajanen, Mikko
Reviewer: Rajanen, Mikko
Syrjänen, Anna-Liisa
Description:
Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda käytettävyysraportti Purot.net-wikin käytettävyydestä ja selvittää katseenseurannan merkitystä käytettävyystestauksessa. Purot.net-wikin käytettävyyttä ja katseenseurannan merkitystä arvioidaan käytettävyystestauksesta saadun aineiston ja kokemuksien perusteella. Tutkimuksen tuloksena luon Purot.net-wikin kehittäjille käytettävyysraportin ja arvioin katseenseurannan tuomia käytännön haasteita ja hyötyjä, sekä tarjoan ohjeita kokemuksieni perusteella katseenseurantatestien järjestäjille. Toivon käytettävyysraportin auttavan Purot.net-wikin kehittäjiä saavuttamaan korkeamman käytettävyyden omaavan tuotteen. Tutkimus osoitti, että katseenseuranta tuo helpotuksia käyttäjätestauksesta saadun tiedon arviointiin. Katseenseurantalaitteiston luomat katseen liikeradat videokaappauksen päällä helpottavat huomattavasti tallenteiden analysointia. Lisäksi katseenseurannan avulla luodut lämpökartat, liikeradat ja statistiikka auttavat ongelmien ja kiintopisteiden löytämisessä. Jotta kaikki katseenseurannan hyödyt saataisiin käyttöön ja hyödynnettyä, testitilanteen, käyttötapauksien ja laitteiston käytön suunnittelu vaatii huomattavasti enemmän aikaa, kuin käytettävyystestauksen järjestäminen ilman katseenseurantalaitteistoa. Tutkimus on samoilla linjoilla kirjallisuuskatsauksen kanssa katseenseurannan tuomasta suuresta datan määrästä, sekä sen arvioinnin ja vertailun haastavuudesta. Tutkimus kuitenkin osoitti kirjallisuuskatsauksen vastaisesti, että katseenseurantalaitteet ovat nykyään helpommin saatavilla tavalliselle kuluttajalle, sekä niiden kustannukset ovat parhaimmillaan hyvinkin alhaiset. Kattavammat tuotteet maksavat huomattavasti enemmän edelleen ja ovat puhtaasti suunniteltu akateemisen tutkimuksen tarkoituksiin. Tutkimuksessa myös huomattiin, että kirjallisuudessa ei ole tutkittu paljon wikin käytettävyyttä ja sen käytettävyyteen vaikuttavia tekijöitä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Arto Saukko, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.