University of Oulu

Särkiniemen intruusion lämpövuon vaikutus alueen sivukiviin

Saved in:
Author: Suvanto, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Mining School, Geology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 12 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605251886
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Suvanto, 2015
Publish Date: 2016-05-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Tuisku, Pekka
Reviewer: Tuisku, Pekka
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkimus on tehty Geologian tutkimuskeskukselle ja sen tutkimuskohde oli Särkiniemen Ni-intruusiota ympäröivää hornfels-vyöhyke. Työn tavoitteena oli tutkia Särkiniemen intruusion kontaktimetamorfoosin paine ja lämpötila olosuhteita. Tutkimusalue sijaitsee Leppävirran kuntakeskuksesta luoteesen kiillegneissiympäristössä.

Tutkimusta varten Särkiniemen alueen kairasydämistä otettiin 17 palanäytettä ja ympäristöstä seitsemän vasaranäytettä. Tutkimusaineistona oli myös GTK:n vanhemmat ohuthieet Särkiniemen intruusion kivistä. Kaikista palanäytteistä teetettiin kiillotetut ohuthieet ja suoritettiin petrografinen ja mineraloginen tutkimus käyttämällä polarisaatiomikroskooppia ja röntgenmikroanalysaattoria sekä tehtiin röntgenfluoresenssianalyysit. Kokokivianalyyseistä laskettiin isokemialliset faasidiagrammit Theriak-Domino -ohjelmalla. Mineraalianalyyseistä laskettiin TWQ-ohjelmalla reaktiotasapainokäyrien leikkauspisteet kontaktimetamorfoosin paine- ja lämpötilaolojen selvittämiseksi.

Kiteytymisen aikainen tasapainottumis olosuhde määriteltiin Fe-Mg -kationivaihtoreaktion sekä mineraaliseurueiden tasapainottumisreaktioiden perusteella. Synorogeeninen, kontaktiaureolin hornfels-vyöhykkeen kiteytyminen saavutettiin amfiboliitti- ja granuliittifasieksessa.

Särkiniemen metapeliitit ovat kokeneet korkean lämpötilan ja intermediaarisen paineen kontaktimetamorfoosin. Emäksisen magman aiheuttama kontaktimetamorfinen kiteytyminen tapahtui pääosin kiinteässä tilassa. Paikoin on tapahtunut kivien osittaista sulamista. Mineralogia ja petrografisesti määritellyt mineraaliseurueet osoittavat, että stabiilit mineraaliseurueet saavutettiin 600–800 °C lämpötilassa, noin 4000 barin paineessa noin 12 km syvyydellä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Suvanto, 2015. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.