University of Oulu

Työkoneiden hydrauliikkajärjestelmät

Saved in:
Author: Rautanen, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 57
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605251889
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Rautanen, 2016
Publish Date: 2016-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintyössä tavoitteena on oppia etsimään tietoa ja kirjoittamaan tieteellistä tekstiä sekä perehtyä nykyaikaisiin kallioporauslaitteisiin ja niiden hydrauliikkajärjestelmiin. Aihetta pohjustetaan käymällä aluksi läpi käsitteitä, iskuporauksen teoriaa ja erilaisten hydrauliikkakomponenttien rakennetta ja toimintaa. Tämän jälkeen perehdytään yleisesti erilaisten hydrauliikkajärjestelmien toimintaan ja lopulta Sandvikin DL4-sarjan poraushydrauliikan ja -automaation toimintaan.
see all

In this Bachelor’s thesis the mission is to learn to find information, write scientific text and take a look to the modern top-hammer rock drills and the hydraulic systems needed with them. At first the main concepts, some theory of rock drilling and structures and functions of hydraulic components in the systems will be set up. Thereafter there will be a look up for common basic hydraulic systems and at last the operation of drilling hydraulics and automation of Sandvik’s DL4 series will be set up.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Rautanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.