University of Oulu

Big data : nykytila ja tulevaisuudennäkymät suomalaisessa hyvinvointitekniikassa

Saved in:
Author: Suorsa, Joni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605251892
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Suorsa, 2016
Publish Date: 2016-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Big data on edellisellä vuosikymmenellä muodostettu käsite kuvaamaan ihmisten ja laitteiden tuottaman suunnattoman datan määrää. Yhteiskunta tuottaa maailmanlaajuisesti joka päivä yhä enemmän dataa yhä nopeammin. Data ei tuota arvoa tai auta yhteiskuntaa toimimaan aiempaa tehokkaammin tai paremmin, ellei tuota suunnatonta datamäärää osata myös käyttää. Tämän kandidaatintyön tarkoitus on tarkastella big datan nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä suomalaisessa hyvinvointitekniikassa. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään big dataan käsitteenä ja käydään läpi kirjallisuudesta löytyviä näkökulmia big datan nykyisiin ja tulevaisuudessa mahdollisiin käyttökohteisiin. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan big dataa pääasiassa hyvinvointitekniikan ja terveydenhuollon kannalta. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi työssä tarkastellaan big dataa asiantuntijahaastatteluiden kautta. Haastatteluiden avulla saadaan tarkempaa näkökulmaa ja konkreettista tietoa big datan käytöstä Suomessa. Haastattelut osoittavat, kuinka vähäistä big datan hyödyntäminen on Suomessa, etenkin hyvinvointitekniikan sektorilla. Erityisen merkittävänä asiana pidetään kyseisen toimialan asettamia rajoitteita ja haasteita. Lisäksi käy ilmi, kuinka näitä haasteita ja rajoitteita pidetään jopa ylitsepääsemättöminä eikä osittain sen vuoksi pystytä keskittymään big datan uusiin kehittämismahdollisuuksiin. Tämän kandidaatintyö osoittaa suurien tietomäärien potentiaalin, vaikeuden ja tärkeyden. Hyvinvointitekniikan sektorilla big datalla on erittäin paljon mahdollisuuksia eri käyttökohteissa. Lisäksi kyseisellä sektorilla olisi erittäin tärkeää löytää uusia ja innovatiivisia ratkaisuja big datan hyödyntämiseen, koska ollaan tekemisissä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kanssa. Big dataa hyödyntävien ratkaisujen, kuten esimerkiksi potilaiden personalisoitujen hoitojen, kehittämisellä ja käyttöönottamisella olisi merkittäviä vaikutuksia sairauksien hoidossa ja terveyden ylläpidossa. Pelkkä big datan ymmärtäminen käsitteenä ei siis riitä, vaan todella merkittävä rooli big datan osa-alueella on data-analytiikalla. Tälläkin hetkellä dataa kerätään erittäin suuret määrät, mutta sen analysointi ja käsittely eivät ole tarpeeksi kehittyneitä datan laajamittaisempaa käyttöä varten.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joni Suorsa, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.