University of Oulu

WWW-sivun hakukoneoptimointi : tapaus Google

Saved in:
Author: Heiskanen, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605251900
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Heiskanen, 2016
Publish Date: 2016-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Pahnila, Seppo
Description:
Nykypäivänä internet toimii tiedon valtatienä, jonka käyttäjinä toimivat niin yksilöt, yritykset kuin suuret organisaatiotkin. Nämä kaikki internetin käyttäjät pystyvät etsimään, muokkaamaan ja lisäämään tietoa internetiin. Tiedon lisääminen internetsivujen muodossa ei kuitenkaan takaa sitä, että muut käyttäjät löytävät sen internetistä. Tässä työssä perehdytään hakukoneoptimoinnin käsitteen määrittelemiseen, hakukoneoptimoinnin vaikutusten tarkastelemiseen ja hakukoneoptimoinnin teknisen toteutuksen läpikäymiseen. Työssä tarkastellaan lähemmin Googlen tapaan käsitellä hakukoneoptimointia ja osoittaa mitä sillä voidaan tehdä ja mitä ei, sekä näyttää esimerkein kuinka hakukoneoptimointia tehdään HTML-kielellä. Tässä työssä tarkastellaan myös hakukoneoptimoinnin tarpeellisuutta ja sen vaikutusta hakutuloksiin edellisten tutkimusten ja aiheeseen liittyvän tieteellisen kirjallisuuden pohjalta. Työn tarkoituksena on myös tuoda esille hakukoneoptimoinnissa parhaaksi koettuja käytänteitä. Luvussa yksi käsitellään hakukoneita yleisesti, sekä tarkastellaan hakukoneiden markkinaosuuksia ja käyttäjien hakukonekäyttäytymistä. Luvussa kaksi tarkastellaan hakukoneoptimoinnissa käytettäviä käsitteitä, hakukoneoptimoinnin hyötyjä, hakukoneen yleistä toimintaa ja miten hakukone indeksoi internetsivuja. Luvussa kolme näytetään konkreettisesti miten hakukoneoptimointia tehdään eli miten www-sivun näkyvyyttä voidaan parantaa manipuloimalla HTML-lähdekoodia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Heiskanen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.