University of Oulu

Alle 18-vuotiaiden vaikuttamisen kanavat peruskoulussa ja sen ulkopuolella

Saved in:
Author: Lehtonen, Marjut1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605251926
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lehtonen, 2016
Publish Date: 2016-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandintyössäni tutkin alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vaikuttamisen kanavia peruskoulussa ja sen ulkopuolella. Lisäksi etsin erilaisia perusteluita lasten ja nuorten osallisuudelle. Uuden opetussuunnitelman myötä opettajien on hyvä tietää koulun sisäisistä ja ulkopuolisista kanavista ja siitä millaisella toimintamallilla kyseisiä kanavia voidaan toteuttaa. Tutkielman toteutin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, eli aiempaan tutkimukseen perustuvana tutkielmana. Lähteinä käytin erilaisia teoksia osallisuudesta sekä vaikuttamisen kanavista. Osallisuus, osallistuminen sekä toimijuus ovat tutkielmani keskeisimpiä käsitteitä. Osallisuutta on pyritty mallintamaan monella eri tavalla myös teoreettisesti. Lasten ja nuorten osallisuutta pyritään kehittämään ja uusia malleja sen toteuttamiselle syntyy koko ajan. Lasten ja nuorten on tärkeää kokea kuuluvansa ryhmään, sillä ilman yhteenkuuluvuuden tunnetta ei osallisuutta synny. Tutkielmani aikana löysin paljon erilaisia lasten ja nuorten vaikuttamisen kanavien malleja. Ensimmäisenä tutkielmaani otin koulun sisäisen osallisuuden kanavan, jolla on pitkät historiat suomalaisessa peruskoulussa. Oppilaskunnat ovat olleet hyvin yleisiä yläkouluissa ja alkaneet nyt rantautumaan myös alakouluihin. Oppilaskunnan toteuttamisen mallit ja ennen kaikkea rooli tulee muuttumaan uuden perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) myötä, jossa osallisuus korostuu. Toisena vaikuttamisen kanavana oli peruskoulun ulkopuoliset kanavat kuten lastenparlamentit sekä nuorisovaltuustot. Toteutusmallit ovat näissä kahdessa hyvinkin kuntakohtaisia, mutta periaate on sama. Näillä vaikuttamisen kanavilla pyritään ottamaan lapset ja nuoret mukaan vaikuttamaan oman lähiympäristön toimintaan ja sen kehittämiseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marjut Lehtonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.