University of Oulu

Sosiaalisen median hallinnointi yritystoiminnassa

Saved in:
Author: Keskitalo, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605251931
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Keskitalo, 2016
Publish Date: 2016-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Isomursu, Minna
Description:
Tämä tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yritykset hyödyntävät ja käyttävät sosiaalista mediaa ja millaiseen tarkoitukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on myös evaluoida mahdollisia ohjeita, joita yritykset antavat työntekijöilleen sosiaalisen median hallinnointiin. Tutkimuksen tavoitteena oli myös löytää erilaisia esimerkkejä ja tietoa markkinoinnista sosiaalista mediaa hyödyntäen. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivista tutkimusmenetelmää hyödyntäen. Eli kyseessä on laadullinen tutkimus. Teoriassa tutkimusta lähestytään kirjallisuuteen perehtyen. Tarkoituksena on löytää artikkeleita, joissa on käsitelty kyseistä aihetta tai sen osa-alueita. Kirjallisuudesta huomattiin, että kyseistä aihetta oli tutkittu todella paljon kokonaisuutena. Tutkimus ei ole rajoittunut mihinkään tiettyihin yrityksiin, kuten kotimaisiin. Tarkoituksena oli löytää tietoa sosiaalisen median käytöstä yleisesti ottaen. Sosiaalinen media ja sen käyttö yrityksissä on kasvanut huimasti viimeisen 10 vuoden aikana. Sosiaalista mediaa suositaan koko ajan enemmän. Yritykset hyödyntävät yhä enemmän sosiaalista mediaa asiakas hankintoihin ja tavaramerkin markkinoinnissa. Sosiaalista mediaa suosii yleensä pienemmät tai keskikokoiset yritykset. Syynä siihen on resurssien ja raha määrän ero suuriin yrityksiin verrattuna.
see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Keskitalo, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.