University of Oulu

Äänenkäytön ja laulun opetus yläkoulussa

Saved in:
Author: Pitkänen, Roosa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605251943
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Pitkänen, 2016
Publish Date: 2016-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani käsittelee äänenkäytön ja laulun opetusta yläkoulussa. Käyn läpi, millaisia fyysisiä ja psykososiaalisia muutoksia nuori kokee murrosiän aikana. Etenen ihmisen äänielimistön osien erittelyn ja toiminnan kautta äänenmurrokseen, joka on osa murrosiän fyysisiä muutoksia ja ilmenee yleensä yläkoulun aikana. Lopulta etenen tarkastelemaan peruskoulun opetussuunnitelman perusteita 2014 ja kahta tällä hetkellä käytössä olevaa yläkoulun musiikin kirjasarjaa. Murrosikää kuvataan siirtymävaiheeksi lapsuuden ja aikuisuuden välillä. Murrosiän näkyvimmät muutokset ovat fyysiset muutokset. Fyysiset muutokset alkavat yleensä tytöillä poikia aiemmin. Fyysiset muutokset voivat vaikuttaa psyykkisiin muutoksiin nuoressa erityisesti sosiaalisen ympäristön kautta. Psykososiaalisiin muutoksiin lukeutuvat minäkuvan ja identiteetin kehittyminen, ajattelun laadullinen kehitys ja sosiaalisten suhteiden muuttuminen. Ihmisen äänielimistöön kuuluvat hengityselimistö, äänentuottoelimistö ja ääntöväylä. Näiden kolmen osan avulla ihminen tuottaa ääntä. Murrosiän aikana nuori käy läpi äänenmurroksen, jossa keskeistä on äänentuottoon osallistuvien rakenteiden koon ja keskinäisten suhteiden muuttuminen. Äänenmurroksen huomioiminen yläkoulun opetussuunnitelmassa ja oppimateriaalissa äänenkäytöstä ja laulamisesta puhuttaessa on tärkeää. Äänenmurrokseen voi liittyä epävarmuutta omasta itsestä ja äänestä, jolloin musiikinopettajan on tärkeä olla opastamassa ja tukemassa nuorta niin psyykkisesti kuin fyysisesti. Äänenmurrokseen liittyviä asioita tulisi käydä läpi enemmän musiikkikasvatuskoulutuksessa, koska laulaminen on olennainen osa musiikintuntien sisältöjä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa Pitkänen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.