University of Oulu

Rajat ylittävä yhteistyö ja aluekehitys : Kuusamon ja Louhen piirin ystävyyskuntatoiminta

Saved in:
Author: Palosaari, Katja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605251948
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Palosaari, 2016
Publish Date: 2016-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:
Tutkimuksen aiheena on rajat ylittävä yhteistyö ja sen vaikutukset alueellisen pääoman kehitykseen Kuusamon ja Louhen piirin välisessä ystävyyskuntatoiminnassa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaista toimintaa alueiden väliseen ystävyyskuntatoimintaan liittyy, mitä haasteita ne ovat kohdanneet ja miten näihin haasteisiin on vastattu. Tärkeimpänä tutkimuskysymyksenäni on selvittää, tukeeko Kuusamon ja Louhen piirin ystävyyskuntatoiminta Pierre Bourdieun teoriaa pääoman kolmesta muodosta ja niiden aluekehityksellisistä vaikutuksista. Teoreettisena viitekehyksenä käytän tieteellistä kirjallisuutta, jonka avulla käyn läpi mitä rajat ylittävä yhteistyö on ja millaisia vaikutuksia sillä on alueellisen pääoman kehitykseen. Kuusamon ja Louhen piirin ystävyskuntatoiminnan selvittämisessä käytän Kuusamon kaupungin keskushallinnon arkistosta saamiani asiakirjoja ja ystävyyskuntasopimuksia alueiden väliseen yhteistyöhön liittyen. Tutkimuksessa ilmenee, että alueiden välinen yhteistyö tukee Bourdieun teoriaa pääomien ilmenemisestä ja niiden vaikutuksista alueelliseen kehitykseen. Kuusamon kaupunki on ollut ystävyyskuntatoiminnassa Louhen piirin kanssa vuodesta 1989 lähtien ja niiden välinen rajat ylittävä yhteistyö on ollut vilkasta ja jatkuvaa. Suurimpina haasteina esille nousi alueiden välinen valtioiden raja, jonka ylittäminen helpottui kun alueet saivat ystävyyskuntatoiminnan avulla avattua rajalle kansainvälisen raja-aseman vuonna 2006. Lisäksi vuorovaikutusta vaikeuttavat eroavuudet kielessä ja kulttuurissa, mutta näihin haasteisiin alueet vastaavat erilaisin kielikurssein ja kulttuurivaihdoin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katja Palosaari, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.