University of Oulu

Käyttäjäkokemuksen evaluointi lasten kanssa

Saved in:
Author: Kivelä, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605251949
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kivelä, 2016
Publish Date: 2016-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Iivari, Netta
Description:
Kandidaatintutkielmani esittelee käyttäjäkokemuksen evaluointia lasten kanssa. Aihetta pohjustaakseni esittelen ensin, millä tavalla erityinen teknologian käyttäjäryhmä lapset ovat, mitä käyttäjäkokemuksella nykytietämyksen mukaan tarkoitetaan ja mitä käyttäjäkokemuksen evaluoinnista tähän mennessä on saatu selville. Aiheen juuret ovat ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimuksessa, jonka tutkimus on ollut aktiivista 70-luvulta lähtien. Tiedeyhteisön kiinnostus lapsen ja tietokoneen vuorovaikutusta kohtaan alkoi 80- ja 90-lukujen vaihteessa. Käyttäjäkokemus jätti käytettävyyden tutkimuksen varjoonsa tiedeyhteisössä 2010-luvun alussa. Aihe on siis melko tuore eikä tiivistelmää lasten kanssa käytettävistä käyttäjäkokemuksen evaluointimetodeista toistaiseksi löydy. Tutkielmani tarjoaa katsauksen erilaisiin menetelmiin, esimerkiksi Fun Toolkit, Laddering ja Memoline sekä ohjeita käyttäjäkokemuksen evaluoinnin toteuttamiseen lasten kanssa. Siitä syystä tutkielmani voi olla hyödyllinen lapsille suunnattujen teknologisten tuotteiden tuotantoprosessissa henkilöille, jotka suunnittelevat tuotteiden evaluointia ja haluavat parantaa tuotteen tarjoamaa käyttäjäkokemusta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Kivelä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.