University of Oulu

Luovan kirjoittamisen terapeuttinen potentiaali syrjäytymisen kontekstissa : raplyriikka motivoinnin välineenä

Saved in:
Author: Torvikoski, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605251957
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Torvikoski, 2016
Publish Date: 2016-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää luovan kirjoittamisen terapeuttista potentiaalia suomalaisilla syrjäytyneillä nuorilla. Tämän lisäksi kandidaatintutkielmassa pohditaan, kuinka rap-lyriikka sopii motivoinnin keinoksi saada nuoret kiinnostumaan luovasta kirjoittamisesta. Syrjäytymisen riskin on todettu kasvavan elämässä tapahtuvien muutosten seurauksena. Nuorilla näiden muutosten määrä on suuri, jolloin myös syrjäytymisen riski on suurempi. Tarvitsemme siis syrjäytymisen ehkäisyyn keinoja, jotka tavoittavat nuoret ja ovat heidän käytettävissään silloin, kun he niitä tarvitsevat. Kandidaatintutkielman tarpeellisuus nousee tarpeesta kehittää keinoja, jotka menevät perinteisen terapian ja yhteiskunnan tarjoamien palvelujen sijaan nuorten omille areenoille. Tässä kandidaatintutkielmassa lähestytään luovaa kirjoittamista erityisesti rap-lyriikan näkökulmasta. Rap-musiikin voidaan sanoa syntyneen syrjäytyneiden tarpeesta saada äänensä kuuluviin. Kulttuurin kaupallistumisesta huolimatta, se toteuttaa tätä funktiota vahvasti vielä tänä päivänä. Sen suosio on tällä hetkellä suomalaisen nuorison keskuudessa suurinta ikinä, jolloin sen voidaan nähdä olevan keino toteuttaa syrjäytymisen vastaista työtä niillä areenoilla joilla nuoret itse vapaaehtoisesti liikkuvat. Tutkielmassa avataan rap-lyriikan merkitystä siihen läheisesti liittyvän hip-hop- kulttuurin historian kannalta, niin amerikkalaisen emokulttuurin kuin suomalaisen alakulttuurin konteksteissa. Kandidaatintutkielma käsittelee yleisesti rap-lyriikkaan, terapeuttiseen kirjoittamiseen ja syrjäytymiseen liittyviä käsitteitä ja pohtii, kuinka nämä voidaan yhdistää toteuttamaan syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Painopiste on erityisesti nuorten elämässä tapahtuvien muutosten käsitteleminen. Keskiössä ovat Gillie Boltonin näkemys luovan kirjoittamisen terapeuttisesta potentiaalista sekä rap-lyriikan erityispiirteiden yhteneväisyydet ja erot Boltonin näkemyksiin. Kandidaatintutkielman tavoite on selventää konkreettisesti, mitä rap-lyriikka on, sekä mitkä sen erityispiirteet soveltuvat erityisesti syrjäytymisen vastaiseen työhön. Tarkoitus on katsastella rap-lyriikkaa niin osana hip-hop- kulttuuria, kuin myös nuorista itsestä kumpuavana voimana. Tällöin sen voidaan nähdä olevan kanavoitavissa keinoksi jolla nuoret voivat purkaa paineitaan itsenäisesti niissä tilanteissa joissa heillä on siihen tarvetta. Pohdin myös hip-hop- kulttuuriin liittyviä negatiivisia ilmiöitä haasteena ja sitä, kuinka näitä haasteita voidaan rajoittaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Torvikoski, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.