University of Oulu

Pientalon energiatehokkuus

Saved in:
Author: Vähänen, Paavo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605251961
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Vähänen, 2016
Publish Date: 2016-05-25
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatin työssä kartoitetaan nykyistä tietämystä ja lainsäädäntöä pientalojen energiatehokkuudesta. Työssä käydään läpi energiatehokkuuden perusteet, sekä selvitetään mitä pientalon energiatehokkuudella tarkoitetaan, miksi siihen tulisi pyrkiä, miten sitä mitataan ja mistä osatekijöistä se koostuu. Pientalon energiatehokkuuteen tulisi pyrkiä yleisten energiansäästötoimien ja ilmaston muutoksen hillitsemisen takia. Energiatehokkuutta mitataan energiatodistuksessa Eluvun perusteella. Pientalon energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi vaipan eristävyydellä, hyvällä sisäilman laadulla, ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla, lämmitysjärjestelmän valinnalla sekä uusiutuvan energian käytöllä.
see all

This bachelor’s thesis defines present knowledge and legislation of small residential building’s energy efficiency. Fundamentals of energy efficiency and the meaning of it, as well as the purpose of energy efficiency in small residential buildings is discussed in this work. This work also discusses ways to measure energy efficiency in buildings and finds out which factors affect it. For public energy saving and controlling the climate change, we should concentrate to small residential building’s energy efficiency. Energy efficiency is stated in an energy efficiency certification of the small residential building. The energy efficiency of small residential buildings can be improved mainly by thermal insulation, good quality of indoor air, recovery of heat ventilation, type of the heating system and the use of renewable energy.
see all

Subjects:
Copyright information: © Paavo Vähänen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.