University of Oulu

Työvälineyden ja eläinkumppanuuden rajoilla : poliisikoiranohjaajan ja poliisikoiran suhteen kulttuurinen malli 2010-luvun Suomessa

Saved in:
Author: Ahto-Hakonen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605261963
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ahto-Hakonen, 2016
Publish Date: 2016-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Leinonen, Riitta-Marja
Description:
Tutkielmassa selvitetään poliisikoiraohjaajan ja poliisikoiran välisen suhteen kulttuurista mallia. Aineisto koostuu yhdestätoista poliisikoiraohjaajan haastattelusta sekä Poliisikoira-lehden vuosien 2000–2010 artikkeleista. Eläinsuhteessa eläinten luokittelu- ja koulutusmenetelmät heijastelevat käsitystä eläimistä. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että työeläinsuhteissa tuo käsitys ja suhtautuminen on usein ristiriitaista. Työympäristö määrittää työeläimiin suhtautumista. Ristiriitainen suhtautuminen voi purkautua epäsuorana negatiivisena käyttäytymisenä työeläintä kohtaan. Haastatteluaineiston analyysimenetelmänä olen käyttänyt kognitiivisen antropologian diskurssianalyysimenetelmää, metafora-analyysiä. Termien käytön perustelu auttaa ymmärtämään poliisikoiran merkitystä ohjaajalle sekä ohjaajan käyttäytymistä poliisikoiraansa kohtaan. Suhteeseen kuuluvat työvälineellisyyden, vuorovaikutuksen ja eläinkumppanuuden mallit. Poliisikoirien koulutus ja rodunjalostustoiminta viittaa työvälineen kehittämiseen, kuten työeläinkoulutuksessa ja jalostuksessa yleensä. Haastateltavien selityksissä työvälineellisyydestä tulee esille myös työvälineen kunnossapito ja sen kehittäminen. Selityksissä esiintyy poliisikoirien vertaaminen ja erottaminen työkoneisiin, kuten esimerkiksi poliisikoirien nimittämisessä nenän- ja voimankäyttövälineeksi. Poliisikoiraa käytetään työvälineenä sellaisissa työtehtävissä, joita ei voida tehdä ilman koiraa. Vuorovaikutus on läsnä niin koiran kouluttamisessa kuin yhdessäelämisessä. Koira ajatellaan omaksi persoonakseen. Ohjaaja ja koira elävät vastavuoroisessa suhteessa, jossa luottamus ja omatoimijuus ovat vahvasti läsnä. Sosiaalinen sopimus sopii hyvin kuvaamaan vuorovaikutussuhdetta. Suhteen henkilökohtaisesta merkityksestä haastateltavat olivat montaa mieltä, mutta sen voi käsittää yleisesti eläinkumppanuudeksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Ahto-Hakonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.