University of Oulu

Adaptation as a methodical approach : a comparative study of the novel Outlander and the TV series

Saved in:
Author: Pelkonen, Saija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605261971
Language: English
Published: Oulu : S. Pelkonen, 2016
Publish Date: 2016-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Laine, Kimmo
Reviewer: Työlahti, Nina
Laine, Kimmo
Description:
My thesis focuses on Diana Gabaldon’s novel Outlander (1990) and its adaptation (2014). I compare the two works in the light of adaptation theory. My sources include Linda Hutcheon’s The Theory of Adaptation (2013), Julie Sanders’ Adaptation and Appropriation (2016) and Sarah Cardwell’s Adaptation Revisited: Television and the Classic Novel (2002). I also incorporated Roland Barthes’ ideas about the text of pleasure and bliss into Hutcheon’s idea about the pleasures of adaptation. A familiar text creates pleasure but a text that manages to surprise us creates bliss. I also rely on author centered sources including articles and interviews and The Outlandish Companion (2015) by Diana Gabaldon. During my study I found out that even though Outlander at first glance seems like a straightforward popular work of fiction it actually entails complex and sometimes conflicting meanings. Outlander is an original genre mix which attempts to defy conventional ways of reading and interpreting. The author, Diana Gabaldon, attempts to influence the reading experience and interpretation by commenting on the contents and meaning of the novel. Gabaldon declares that she does not write from any political position but whether or not we can trust her word is debatable. I considered four themes around Outlander: time travel, religion, romantic love and sexuality. Especially religion is depicted differently in the TV adaptation when compared to the novel. The TV adaptation plays down Claire’s religious experience. I also found out that in the TV series Claire is depicted as a victim rather than as the hero who saves the male protagonist Jamie. The TV series thus convey the traditional gender positions where Claire is the passive participant who is saved by the active Jamie. This position reflects upon sexuality also. The chapter on male-on-male rape discusses how Jamie is forced to become the passive participant and this depiction remains the same in both works.
see all

Tutkielmani tarkastelee Diana Gabaldonin romaania Muukalainen (Outlander 1990) sekä teoksen pohjalta tehtyä TV-adaptaation Matkantekijä (2014) ensimmäistä kautta. Vertailen teoksia keskenään adaptaatioteorian valossa. Lähteisiini kuuluu muun muassa Linda Hutcheon The Theory of Adaptation (2013), Julie Sanders Adaptation and Appropriation (2016) ja Sarah Cardwell Adaptation Revisited: Television and the Classic Novel (2002). Yhdistän tutkielmassani myös Roland Bartesin ajatukset nautinnollisesta tekstistä ja hekumallisesta tekstistä Hutcheonin ajatuksiin adaptaatioiden nautinnollisuudesta. Tuttu teksti luo nautintoa mutta teksti joka yllättää meidät pystyy tuottamaan myös hekumaa. Nojaudun tutkielmassani kirjailijakeskeisiin lähteisiin kuten artikkeleihin ja haastatteluihin sekä Diana Gabaldonin teokseen The Outlandish Companion (2015). Tutkielmani aikana huomasin että Muukalainen on monimutkainen ja jopa ristiriitainen teos suorasukaisesta ensivaikutelmastaan huolimatta. Muukalainen on omaperäinen genresekoituksensa joka pyrkii vastustamaan perinteistä lukemisen ja tulkinnan tapaa. Teoksen tekijä Diana Gabaldon julistaa että hän ei kirjoita mistää poliittisesta asemasta mutta se voimmeko luottaa hänen sanaansa jää kyseenalaiseksi. Käsittelen tutkielmassani Muukalaisessa ilmenevää neljää teemaa: aikamatkustusta, uskontoa, romanttista rakkautta ja seksuaalisuutta. Erityisesti uskonnollisuus kuvataan eri tavalla TV-adaptaatiossa kuin romaanissa. TV-adaptaatio väheksyy Clairen uskonnollista kokemusta. Huomasin myös että TV-sarjassa Claire kuvataan uhrina protagonisti Jamietä pelastavan sankarin sijasta. TV-sarja siis välittää perinteisiä sukupuoli asetelmia joissa Claire on passiivinen osallistuja jonka aktiivinen osapuoli Jamie pelastaa. Tämä asetelma heijastuu myös seksuaalisuuden puolelle. Mies-mies-raiskausta käsittelevä kappale keskustelee siitä miten Jamie pakotetaan olemaan passiivinen osapuoli. Tämä kuvaus pysyy samana sekä Muukalaisessa että Matkantekijä TV-sarjassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saija Pelkonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.