University of Oulu

Oppilaan liikuntamotivaatio urheilukasvatusmallia toteutettaessa

Saved in:
Author: Kylli, Essi1; Palosaari, Viivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605261983
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kylli; V. Palosaari, 2016
Publish Date: 2016-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma perehtyi urheilukasvatusmallin toteutukseen osana liikunnanopetusta sekä sen vaikutuksiin oppilaan motivoimisessa liikuntaan. Tutkielma toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena ja sen tavoitteena oli selvittää, miten urheilukasvatusmallia toteutetaan liikunnanopetuksessa sekä miten oppilaat motivoituvat liikuntaan urheilukasvatusmallia toteutettaessa.

Liikunnalliseen elämäntapaan tähtäävän liikunnanopetuksen keskiössä on motivaatio ja sen edistäminen. Erilaiset oppilaat motivoituvat eri tekijöiden vaikutuksesta, mikä luo liikunnanopettajalle haasteita ison oppilasryhmän motivoimisessa. Vastatakseen kaikkien oppilaiden tarpeisiin opettajan tulee tietää, miten motivaatio syntyy, miten siihen voidaan vaikuttaa ja kuinka sitä ylläpidetään. Liikuntamotivaation tutkimuksessa käytetyimmät teoriat ovat kaksi sosiaalis-kognitiivista motivaatioteoriaa: itsemääräämisteoria sekä tavoiteorientaatioteoria. Näiden teorioiden mukaan ihminen on aktiivinen, sosiaalisessa ympäristössään toimiva olento, jonka motivaatio syntyy yksilön omista lähtökohdista.

Urheilukasvatusmalli on liikunnanopetuksen opetusmalli, jota toteutetaan tavallista pidemmissä jaksoissa ja jonka aikana oppilaat harjoittelevat pienjoukkueissa yhden lajin parissa. Lajitaitojen oppimisen lomassa oppilaat ottavat enemmän vastuuta omasta ja toisten oppilaiden oppimisesta toimiessaan erilaisissa urheiluun liittyvissä rooleissa. Urheilukasvatusmallin toteutus on sovellus organisoidusta urheilusta, joka tuo koulun liikuntatunneille yhteisöllistä, monipuolista ja reilun pelin periaatetta arvostavaa urheilukulttuuria.

Tutkimusten mukaan urheilukasvatusmalli tuki psykologisista perustarpeista erityisesti sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Mallin toteutuksen aikana oppilaiden viihtyvyys ja yritteliäisyys lisääntyivät. Urheilukasvatusmallin avulla voitiin pääosin joko edistää tai ylläpitää oppilaiden tehtäväorientaatiota sekä liikuntatuntien tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa. Tutkimukset osoittivat, että liikuntatuntien minäsuuntautunut motivaatioilmasto korostui kilpailuosioiden aikana, mutta opettajalla oli mahdollisuus edistää tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa TARGET-mallin avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Kylli; Viivi Palosaari, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.