University of Oulu

Koulun liikunta lasten liikunnallisen elämäntavan rakentajana

Saved in:
Author: Mattila, Kari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605261985
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Mattila, 2016
Publish Date: 2016-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimuksessa perehdyttiin siihen, kuinka fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä koulupäivään sekä siihen, miten koulun liikunnan avulla voidaan edistää liikunnallisen elämäntavan kehittymistä. Tutkimus tehtiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin, jonka kautta tuotiin esille tutkimuskysymysten kannalta keskeisiä teorioita ja tutkimustuloksia ja niistä esitettiin kokoavia johtopäätöksiä. Tutkimuksessa avattiin fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan käsitteitä sekä tehtiin ero koulun liikunnan ja koululiikunnan välille. Tutkimuksessa koottiin yhteen niitä keinoja, joilla koulupäivän aikaista fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä sekä niitä asioita, mitkä vaikuttavat liikunnallisen elämäntavan syntymiseen ja sen jatkumiseen läpi elämän. Kouluilla on useita eri mahdollisuuksia lisätä koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden määrää, mutta se vaatii koulupäivän rakenteen muuttamista sekä opettajien aktiivista panostamista liikunnallisen toimintakulttuurin synnyttämiseksi. Fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä koulupäivään panostamalla ja uudistamalla liikuntatunteja, välitunteja, oppitunteja, liikuntakerhoja ja liikuntapäiviä sekä kannustamalla oppilaita kulkemaan koulumatkat fyysisesti aktiivisella tavalla. Niin opettajien kuin oppilaidenkin tulee tottua uusiin toimintamalleihin, mikä saattaa viedä aikaa. Liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen on keskeinen liikuntakasvatuksen tavoite. Koulujen tulisi pyrkiä tarjoamaan lapsille positiivisia liikuntakokemuksia sekä tarvittavat tiedot ja taidot, jotta liikunnallisen elämäntavan omaksuminen on mahdollista. Tutkimusten mukaan liikunnallisen elämäntavan perusta luodaan jo varhain lapsuudessa. Tutkimuksia lapsuuden liikunnan ja aikuisiän liikunnallisuuden välisestä yhteydestä on kuitenkin hyvin vähän. Olemassa olevien tutkimusten kautta on onnistuttu löytämään muutamia seikkoja, jotka ennustavat liikunnallista elämäntapaa. Näitä seikkoja ovat viihtyminen sekä onnistumisen ja pätevyyden kokemukset liikunnan parissa, opettajan positiivinen suhtautuminen ja kannustus sekä se, että liikunta on lapsesta hauskaa ja tuottaa iloa sekä elämyksiä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kari Mattila, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.