University of Oulu

”Että ei tarvis ite kaikkia kiviä käännellä” : asiantuntijat ja vertaiset selkäydinvammautuneen tueksi — hoidon ja kuntoutuksen muutoksen tarkastelua 1950-luvulta lähtien

Saved in:
Author: Haataja, Martta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605261987
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Haataja, 2016
Publish Date: 2016-05-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hakosalo, Heini-Eliisa
Kinnunen, Tiina
Reviewer: Hakosalo, Heini-Eliisa
Kinnunen, Tiina
Description:
Pro gradu -tutkielmani aiheena on selkäydinvammapotilaiden hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteiden ja muutosten selvittäminen 1950-luvulta tähän päivään. Aineistona käytän muistitietoa, jota keräsin haastattelemalla selkäydinvammautuneita sekä heidän hoitoonsa ja kuntoutukseensa osallistuneita asiantuntijoita. Lisäksi käytän lähteenä Invalidiliiton julkaisemia selkäydinvammaoppaita. Tutkielman tarkoitus on tuoda julki, miten selkäydinvammapotilaiden hoito ja kuntoutus ovat muuttuneet vuosikymmenien kuluessa. Selkäydinvammautuneiden kokemukset pohjautuvat useisiin hoito- ja kuntoutuslaitoksiin ympäri Suomen. Asiantuntijoiden näkemykset keskittyvät Ouluun ja erityisesti yliopistolliseen sairaalaan. Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen pohjautuen muistitiedon ja kirjallisten oppaiden analysointiin. Lisäksi vertailen aikaisempia ohjeita ja käytäntöjä tämän päivän käytäntöihin ja muun muassa 2000-luvun alussa käyttöön otettuun selkäydinvamman Käypä hoito -suositukseen. Selkäydinvammaisten hoidon ja kuntoutuksen keskittäminen muutamaan sairaalaan on ollut esillä jo 1960-luvulta lähtien, ja vuonna 2011 asia kirjattiin lakiin. Asetuksen myötä selkäydinvammapotilaiden hoito, kuntoutus ja elinikäinen seuranta keskitettiin Helsinkiin, Tampereelle ja Ouluun. Keskeisimpänä tuloksena niin vammautuneiden kuin asiantuntijoidenkin haastatteluista nousi esiin tyytyväisyys keskitetystä hoidosta ja seurannasta, vaikka toiminta oli tässä vaiheessa alkutekijöissään. Hoito- ja kuntoutustyössä elin- ja kehontoimintojen seuranta on lisääntynyt ja monipuolistunut muun muassa kehittyneiden välineiden ja lääketieteellisen tiedon lisääntymisen myötä. Vuosien saatossa moniammatillinen työskentely on tullut konkreettiseksi jokapäiväisessä hoidossa, kuntoutuksessa ja seurannassa. Tehostuneesta huomioinnista huolimatta, vammautuneiden ja omaisten psyykkiseen hyvinvointiin kaivattiin edelleen panostamista. Vertaisilta saatavat neuvot ja ohjeet ovat olleet aina merkittävässä asemassa vammautuneiden sopeutuessa uudenlaiseen elämään. Nykyisin vertaistuki kuuluu suunnitellusti selkäydinvammapotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen alusta lähtien. Keskitetyn hoidon ja kuntoutuksen myötä pohjoisen Suomen selkäydinvammautuneet voidaan hoitaa ja kuntouttaa Oulussa teho-osastolta kotiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Martta Haataja, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.