University of Oulu

Kuluttajille suunnatun arvoa luovan digitaalisen sisältömarkkinoinnin strategia sosiaalisessa mediassa

Saved in:
Author: Elonen, Juuli1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605261992
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Elonen, 2016
Publish Date: 2016-05-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä tutkimus käsitteli digitaalisen sisältömarkkinoinnin strategian keskeisimpiä tekijöitä sosiaalisessa mediassa näkökulmasta, joka tarkasteli aihetta B2C-markkinoilla kuluttajille suunnattuna sekä arvoa luovana. Strategian keskeisten tekijöiden lisäksi tutkimuksen avulla haluttiin ilmentää yrityksen tapaa luoda kuluttajille arvokasta sisältöä sosiaalisessa mediassa. Tutkimusaihe valittiin sen ajankohtaisuuden vuoksi sekä aiheesta olemassa olevan perustellun tutkimusaukon vuoksi. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, joka tutki aihetta ilmiönä tapausyritys L’Oréalin avulla. Tutkimus koostui teoreettisesta viitekehyksestä, jonka muodostaman analyysirungon avulla analysoitiin tutkimuksen empiirinen aineisto sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tavoitteena oli loppujen lopuksi muodostaa tutkimusaiheesta empiirisesti perusteltu viitekehys. Tutkimuksen tavoite onnistui sekä tutkimuksen avulla pystyttiin tuottamaan aiheesta uutta tietoa, mikä ilmenee tutkimuksen johtopäätöksistä. Kuluttajille suunnatun arvoa luovan digitaalisen sisältömarkkinoinnin strategian keskeisimmät tekijät sosiaalisessa mediassa voidaan tämän tutkimuksen perusteella ajatella koostuvan arvokkaasta sisällöstä, sosiaalisen median luonteen ymmärtämisestä sekä strategian muodostamisesta. Tutkimuksen avulla pystyttiin myös ilmentämään jokaisen keskeisen tekijän tavoitetta. Arvokkaan sisällön tulisi sijoittua hyvin hakukoneissa, saada kuluttajat samaistumisen tunteen kautta sitoutettua sekä edistää yrityksen myyntiä. Sosiaalisen median luonteen ymmärtämisessä tavoitteeksi muodostui rakentaa suhteita kuluttajien ja vaikuttajien kanssa sekä strategian muodostamisessa nähtiin tärkeimmäksi tavoitteeksi tähdätä liiketoiminnallisiin tuloksiin. Se, kuinka yritys pystyy luomaan kuluttajille suunnattua arvokasta sisältöä, perustui tutkimuksen perusteella yrityksen omaan aktiivisuuteensa tuntea kohderyhmänsä sosiaalisen median kautta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juuli Elonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.