University of Oulu

Ryhmäilmiöt ja opettaja ryhmän toiminnan kehittäjänä liikunnassa

Saved in:
Author: Ahola, Niklas1; Kukkonen, Jyri-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605282036
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Ahola; J.-P. Kukkonen, 2016
Publish Date: 2016-05-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatintutkielma on systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa tarkasteltiin ryhmäilmiöihin liittyviä teemoja sekä opettajan persoonan, vuorovaikutustaitojen ja pedagogisten ratkaisujen vaikutusta ryhmän toimintaan ja sen yksilöihin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä asioita liikunnanopettajan tulee ottaa huomioon organisoidessaan liikuntatunteja, jotta ryhmän toiminta olisi tavoitteellista ja mielekästä. Tässä kirjallisuuskatsauksessa on käytetty sekä kotimaisia että ulkomaisia lähteitä. Kerätyn aineiston pohjalta tarkasteltiin ryhmän toiminnan kannalta keskeisimpiä teemoja ja kuinka opettaja voi kehittää ryhmän toimintaa sekä huomioida sen jäsenten tarpeet, siten että kaikki saisivat positiivisia kokemuksia liikunnasta.

Jotta liikuntatunneilla saataisiin oppilaille onnistumisen kokemuksia sekä pätevyyden tuntemuksia, on opettajan syytä huomioida ryhmän toimintaan, sen välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, ja että nämä tekijät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Opettajan on myös tärkeää tiedostaa, että yksittäisellä ryhmän jäsenellä on merkittävä vaikutus ryhmään ja sen motivaatioilmastoon. Yksilöiden vaikutusten myötä ryhmä on dynaaminen kaiken aikaa muuttuva ilmiö, jonka vuoksi opettajalla tulee olla valmiuksia muokata opetustaan ja omaa toimintaansa tilanteisiin sopivilla tavoilla.

Liikuntatuntien suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ottaa huomioon monia ryhmän ja sen yksilöiden toimintaan liittyviä asioita. Ryhmäilmiöt huomioiden ja erilaisia pedagogisia ratkaisuja käyttäen opettaja voi vaikuttaa liikuntatuntien motivaatioilmastoon, tavoitteiden mukaiseen toimintaan ja liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Myös opettajan oma persoona sekä hänen vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat ryhmän ja sen yksilöiden toimintaan liikuntatunnilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niklas Ahola; Jyri-Pekka Kukkonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.