University of Oulu

Jatkuvatoiminen öljypäästömittaus

Saved in:
Author: Lehtonen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Pages: 48
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201605312051
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Lehtonen, 2016
Publish Date: 2016-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyö tehtiin toimeksiantona Outokummun Tornion tehtaiden Neutralointi- ja regenerointilaitokselle tarkoituksena selvittää jatkuvatoimisen öljyä vedessä ympäristömittausjärjestelmän soveltuvuutta Neutralointi- ja regenerointilaitoksen rasvanpoistoprosessissa puhdistetun veden laadun tarkkailuun. Laitteiston soveltuvuuden arvioimiseksi järjestettiin neljän viikon koejakso, jonka tarkoituksena oli osoittaa, että se pystyy havaitsemaan poikkeamat veden laadussa. Tavoitteena oli myös arvioida laitteiston teknistä sopivuutta ja huollon tarvetta. Tässä työssä seurattiin neljän viikon koejaksoa ja mittauksen luotettavuuden arvioimiseksi koejakson ajan puhdistetusta vedestä otettiin manuaalisesti tutkimusnäytteitä, joiden tuloksia verrattiin automaattisen mittauksen tuloksiin. Ennen koejakson alkua puhdistetun veden laatua valvottiin kaksi kertaa viikossa otetuilla manuaalisilla näytteillä, jolloin prosessin häiriötilanteisiin ei ollut mahdollista reagoida välittömästi. Jatkuvatoimisen öljyä vedessä-mittauksen avulla öljy- ja rasvapitoisuuksia nostaviin prosessihäiriöihin pystyttäisiin puuttumaan heti niiden ilmetessä, ja öljy- ja rasvakuormitus vähenisi ja pitoisuudet pysyisivät Outokummun Tornion tehtaiden sisäisen rajaarvon alapuolella. Laitteisto osoittautui koejakson aikana toimintavarmaksi ja huollon tarve oli kohtalaisen vähäinen. Koejakson aikana ei tapahtunut merkittäviä prosessihäiriöitä, mutta laitteisto reagoi pienempiin poikkeamiin koejakson aikana. Laitteisto vaikutti sopivan Outokummun Tornion tehtaiden tarpeita vastaavaksi. Manuaalisesti kerättyjen tutkimusnäytteiden ja automaattimittausten tulosten välillä havaittiin pieniä eroavaisuuksia, mutta kokonaisuutena vastaavuus oli hyvä. Koejakson perusteella Outokumpu päätti hankkia laitteiston käyttöönsä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Lehtonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.