University of Oulu

The use of IoT devices in logistics

Saved in:
Author: Himanka, Tapani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606012061
Language: English
Published: Oulu : T. Himanka, 2016
Publish Date: 2016-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
In this thesis the goal is to look into the possibilities to utilize the functionality of an IoT device to interface with the IoT systems involved in its own logistics process. For this goal the use of IoT technologies for logistics processes is studied and the potential for a wireless IoT device to interface with the used technologies is explored. The research is done by literary study of recent articles and technology specifications. They key technologies are identified and concentrated on this thesis. The thesis finds that the global standards for technologies involved in logistics processes are not very well established, but some trends and popular technologies are identified. The best potential for interfacing with logistics processes are through wireless sensor networks using ZigBee or Bluetooth LE. The results of this thesis can be used for further inquiry in logistics processes utilized by logistic service providers. Only compatibility of standards and technologies were studied without going into detail with the physical phenomena involved with the wireless communications.
see all

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää IoT-laitteen toiminnallisuutta olla yhteydessä laitteen omassa logistiikkaprosessissaan käytettäviin IoT-järjestelmiin. Tarkoitusta varten perehdytään IoT-teknologioiden käyttöön logistiikkaprosesseissa, ja tutkitaan laitteen mahdollisuuksia muodostaa yhteys käytettyjen teknologioiden kanssa. Työ on tehty kirjallisuustutkimuksena tuoreista artikkeleista ja teknologioiden spesifikaatioista. Keskeisimmät teknologiat tunnistetaan ja niihin keskitytään tässä työssä. Kandidaatintyössä havaitaan, että globaalit standardit aiheeseen liittyvissä teknologioissa eivät ole kovinkaan vakiintuneita, mutta trendejä ja suosittuja teknologioita tunnistetaan. Todetaan, että parhaat mahdollisuudet yhteyden muodostamiseen logistiikkaprosesseihin, on langattomien sensoriverkkojen kautta hyödyntäen joko ZigBeetä tai Bluetooth LE:tä. Työn tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimukseen logistiikkapalveluntarjoajien logistiikkaprosesseista. Tutkimus tehtiin ainoastaan perehtymällä standardien ja teknologioiden yhteensopivuuteen ja langattoman tiedonsiirron fysikaalisiin ilmiöihin tarkemmin perehtymättä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tapani Himanka, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.