University of Oulu

Matematiikka = vieras kieli, suomi = vieras kieli : vieras kieli = matikkasuomi

Saved in:
Author: Peltonen, Sara1; Röpelinen, Ruut1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606012063
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Peltonen; R. Röpelinen, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tutkimme kielitaidon vaikutusta matematiikan oppimiseen. Matematiikan oppiaineesta ajatellaan yleisesti universaalina tieteenä, joka on samanlaista kaikkialla. Matematiikan kielestä voidaan olla montaa mieltä, juuri matematiikka voi tuntua vieraalta, vaikkei kieli aiheuttaisikaan minkäänlaista estettä. Matematiikan termistöä ei puhuta tai käytetä lasten muussa arkielämässä, eivätkä käsitteet ja sanasto välttämättä ole tuttua koulun ulkopuolelta. Tämän tutkimuksen yhteydessä löysimme useita viitteitä siitä, että matemaattinen ilmaisutapa on myös kulttuurisesti muotoutunutta johtuen kielestä ja sen suomista mahdollisuuksista, perinteistä ja totutuista tilanteista.

Tutkimuksemme perusteella voidaan päätellä, ettei suomen kielen oppiminen sinällään aiheuta oppilaille mitään ylimääräistä kielellistä taakkaa, ja että minkä tahansa luonnollisen kielen oppiminen vaatii kognitiivista ponnistelua. Matematiikan oppimisen kannalta tulisi suomi toisena kielenä -oppilaita opettaessa huomioida sanaston merkitys. Kielen ja sanaston oppimisessa muisti on keskeisessä osiossa ja tutkimuksessa tarkastelimme erityisesti työmuistin toimintaa matematiikan ja kielten oppimisen kannalta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Peltonen; Ruut Röpelinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.