University of Oulu

Yliopistokirjaston päivittäminen vastaamaan oppimisen uusia tarpeita : kahden esimerkin kautta hankesuunnitelmasta toteutukseen: Oulun yliopisto ja Oulun normaalikoulu Koskela

Saved in:
Author: Limingoja, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 44.1 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606012072
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Limingoja, 2016
Publish Date: 2016-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Aulikki
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Nykänen, Kari
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Pihlajaniemi, Janne
Rönkkö, Emilia
Description:
Parhaimmillaan arkkitehtuuri tukee ihmisen kasvua ja kehitystä. Diplomityössäni olen pyrkinyt luomaan toimivaa, nykysuuntausten mukaista kirjastoympäristöä. Tavoitteenani on ollut luoda tila joka optimoi luovuutta ja kasvua. Diplomityöni, Yliopistokirjaston päivittäminen vastaamaan oppimisen uusia tarpeita — Kahden esimerkin kautta hankesuunnitelmasta toteutukseen: Oulun yliopisto ja Oulun normaalikoulu Koskela, keskittyy oppilaitoksissa sijaitsevien kirjastojen erityistarpeisiin. Kuitenkin työtä tehdessäni olen perehtynyt kirjastoarkkitehtuurin ja yleisesti työympäristön muutoksiin. Mielestäni jo alakoulusta lähtien on hyvä harjoittaa taitoja, joita tulemme tarvitsemaan koko loppuelämämme. Sosiaalisten- ja ryhmätyötaitojen kehittymistä voidaan tukea koulun fyysisellä ympäristöllä. Kirjasto on luonteva paikka erilaisten työskentelymuotojen omaksumiseen. Työni tekeminen on ollut prosessi. Sen alussa tutustuin uusimman kirjastoarkkitehtuurin suuntauksiin ja kuulin paljon myös kirjastoissa työskentelevien tämänhetkisiä toiveita. Vierailin useissa tiede- ja koulukirjastoissa sekä erilaisissa oppimiskeskuksissa. Perehdyin aiheeseen myös artikkelien ja julkaisujen kautta. Varsinaisen suunnittelutyön pohjana ovat olleet käyttäjien toiveet ja oppimani tieto nykytarpeista. Työn edetessä olen esitellyt suunnitelmiani käyttäjille, ja olen ollut mukana muokkaamassa tai muokannut niitä eteenpäin saatujen kommenttien mukaan. Diplomityössäni esittelen Oulun yliopiston pääkirjasto, Tiedekirjasto Pegasukseen tekemäni suunnitelman, jota apuna käyttäen Arkkitehtitoimisto Kanttia2 laati toteutussuunnitelmat. Esittelen myös Oulun normaalikoulu Koskelan koulukirjaston uudistukseen tekemäni suunnitelmat luonnosvaiheesta toteutukseen. Molemmat kirjastouudistukset ovat valmistuneet ja oppilaiden aktiivisessa käytössä.
see all

Architecture at it’s best allows people to grow and develop. In my master’s thesis I have aimed to create functional and up to date library spaces, with my goal being to design an environment that supports creativity and the development of young people. My master’s thesis, Renewing university library to answer now a days needs — Introducing two examples from scheme to realisation: University of Oulu and Oulu University Teacher Training School Koskela, is focused on the needs of libraries that are supporting learning. However, in my thesis I have studied library architecture as well as the general development of working spaces, with the opinion that primary school is the best place to start practicing essential life skills. The physical environment of the school can support the development of social and group skills, and the library is central to the growth of these abilities. At the start of my thesis I became familiar with ongoing trends of library architecture, visiting several research and school libraries as well as different kinds of learning centres. I heard about the needs of modern libraries from those who worked there and the realisation of my work is based on these user needs and the information I collected. It was during the design process that I presented my designs to the users, developing them further based on the feedback received. This thesis, from initial sketches to the final execution, demonstrates my designs for the renewals of the Pegasus Library and the library of the Koskela Teacher Training School, each situated in the University of Oulu, with my designs of the Pegasus Library having influenced the executive plans of the Architectural office Kanttia2. Both renovations have been completed and the libraries are in active use.
see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Limingoja, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.