University of Oulu

Arkkitehti =/≠ Aktivisti : vaihtoehtosuunnitelma Helsingin Eteläsatamaan

Saved in:
Author: Rikaniemi, Pauli1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 31.9 MB)
Pages: 114
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606012073
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Rikaniemi, 2016
Publish Date: 2016-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Sanaksenaho, Matti
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Nykänen, Kari
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Niskasaari, Kari
Hirvonen-Kantola, Sari
Description:
Diplomityö on jaettu kolmeen osaan: teoriapohjaa työlle antavaan ensimmäiseen osaan, historialliseen kontekstiin työn sitovaan toiseen osaan sekä itse suunnitelmaan. Työssä käsitellään Helsingin Eteläsataman aluetta, joka on työn tekohetkellä ajankohtainen Guggenheim-suunnitelmien johdosta. Työn taustoittamiseksi kehitän ajatuksiani aktivoinnista, aktivismista ja kansalaisaktiivisuudesta suunnittelussa. Pohdin arkkitehdin roolia tilan loppukäyttäjän mukaan ottamisessa suunnitteluprosessiin ja rakennuksen roolia aktivoida tilan käyttäjä toimimaan sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Työn tulos on yleissuunnitelma Eteläsataman alueelle, joka sisältää lukuisia julkisiarakennuksia ja yhdistää Tähtitorninvuoren, Eteläsataman ja Kauppatorin alueet yhtenäiseksi suureksi julkiseksi tilaksi. Yleissuunnitelman lisäksi työssä paneudutaan yksittäisen rakennuksen, julkisen keittiön, suunnitteluun. Keittiö toimii alueen yhteen sitovana elementtinä ja luo tilanteita ihmisille kohdata toisiaan myös oman elinpiirin ulkopuolelta. Rakennus ilmentää aktivoinnin ja aktivismin ajatuksia fyysisessä muodossa yhdistäen diplomityön eri teemat toisiinsa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
see all

The master thesis is divided in to three parts: the first part gives the work its theoretical foundation, the second part discusses its historical context and the third part is the design assignment made as a conclusion to the work. The work is dealing with the South harbor area in Helsinki, Finland, which at the time is a current topic as the Guggenheim foundation is proposing to build a new Guggenheim museum on the site. As the foundation for the project I develop my thoughts on activating and activism in design. I am pondering the architect’s role in including the user to the design process and the building’s role in activating the user to function in a socially responsible way. The outcome of the project is an over all plan for the South harbor area which includes multiple public buildings and which connects the nearby Tähtitorninvuori park, the South harbor area and the Market Square to each other creating a large continuous public space. Furthermore, the project focuses on the design of a single building, a public kitchen. The kitchen functions as the binding element on the area and creates opportunities for people to meet each other also beyond their own life circles. The building is the physical realization of the discussed theoretical ideas thus combining the different themes of the project in to a cohesive singular entity.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pauli Rikaniemi, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.