University of Oulu

Yhteisöllistä asumista ikääntyville Östersundomin Karhusaareen

Saved in:
Author: Iivarinen, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 61.3 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606012076
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Iivarinen, 2016
Publish Date: 2016-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Mahlamäki, Rainer
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Nykänen, Kari
Herneoja, Aulikki
Özer-Kemppainen, Özlem
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Rönkkö, Emilia
Description:
Diplomityössä esitellään yhteisöllistä asumista ikääntyville. Työssä tutkitaan esimerkkikohteita sekä vertaillaan yhteisöllisen asumisen maakohtaisia eroja. Suomen näkökulmaa käsitellään esittelemällä erilaisia hypoteettisia yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksia. Diplomityön pääpaino on ikääntyvien yhteisöllisessä asuintalosuunnitelmassa. Kirjallisessa selostusosassa taustoitetaan suunnitteluratkaisuja. Ikääntyvien yhteisöllinen asuintalo sijoittuu Helsingin Östersundomin Karhusaareen. Suunnitelmassa tutkitaan yhteistilojen ja asuntojen liittymistä sekä visuaalisia yhteyksiä tilojen välillä. Rakennuksen sijainti ja tilaohjelma pääpiirteissään perustuvat yksityishenkilön toiveisiin asua 4–5 ystäväpariskunnan kanssa ikääntyessään. Suunnitelmassa toteutetaan tavanomaisesta poikkeavia pohjaratkaisuja uudenlaisen asuntosuunnittelun ja yhteisöllisen asumismuodon mahdollistamiseksi. Diplomityössä käytetään ekologisia materiaaleja Cradle to Cradle -filosofian mukaisesti. Sijainti merinäköalalla ruokorantoineen inspiroi ruo’on hyödyntämiseen nykyarkkitehtuurin muotokieleen sovellettuna. Yhtymäkohtana nähdään Euroopan ruokokattoiset asuinvillat, joissa niin ikään rakennusmassa on jaettu useamman perhekunnan kesken.
see all

The master’s thesis presents cohousing for ageing dwellers. Reference projects are introduced simultaneously with a comparison study between international cohousing characteristics. The thesis is containing hypothetical studies about cohouse possibilities in Finland. Emphasis of the thesis is on conceptual building design, which is complemented with written commentary. The Cohouse for ageing dwellers is located at Östersundom’s Karhusaari, Helsinki. The design is focused on physical and visual connections between shared spaces and apartments. The location of the design and the room program are based on private person’s wish to live in a cohouse together with his friends. The design is containing exceptional space organisations in order to stimulate current housing design principals and to create an innovative cohousing scheme. Cradle to Cradle philosophy is implemented to the master’s thesis design. The location next to the seafront occupied by reed inspires the use of this natural material. Referential reed roof villas in Europe containing several families under a same roof encouraged processing the material in this design project likewise.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Iivarinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.