University of Oulu

Suoja luodolla : löytöretki Selkämeren muuttuviin kasvoihin

Saved in:
Author: Lehto, Reeta-Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 18.1 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606012079
Language: Finnish
Published: Oulu : R.-M. Lehto, 2016
Publish Date: 2016-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Mahlamäki, Rainer
Soikkeli, Anu-Sisko
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Pihlajaniemi, Janne
Rönkkö, Emilia
Järvinen, Ari
Description:
Diplomityössäni tahdon esitellä suunnittelutyöni kehityskulkua. Työni kantavana aiheena on kokemuksellinen tapani tutkia ja suunnitella Selkämeren saaristoa. Työni on luonteeltaan tutkielma ja siihen kuuluu kuvauksia, tulkintoja ja pohdintoja saaristosta sekä työmalleja suojasta. Työni taustalla vaikuttaa henkilökohtainen luontosuhteeni Selkämereen sekä Selkämeren kansallispuiston myötä kasvanut uteliaisuuteni saariston tulevaisuutta kohtaan. Rannikolla olen seurannut saariston elämää, joka hetki hetkeltä muuttuu ja katoaa pian kokonaan. Nuori kansallispuisto voi olla mahdollisuus saariston toiveikkaalle tulevaisuudelle. Työssäni suunnittelen kansallispuistoon puitteita, jotka luovat mahdollisuuden läsnäololle merellisessä saaristossa. Puitteet liittävät kansallispuiston kasvot osaksi saariston ajallista jatkumoa. Lähestyn suunnittelutyötä tutustumalla saaristoon henkilökohtaisen paikkakokemukseni kautta. Saaristossa kohtaan säilyneitä kalastajamajoja ja niissä hetkiä eläneitä kalastajia. Kokemukseni eletystä saaristosta kertoo arkkitehtuurista ihmiselle sovitettuna luontona, jonka tarkoituksena on löytää sopusointu ihmisen ja luonnon välille. Työssäni arkkitehtuuri löytää tarkoituksensa, kun kohtaan tulevan merelläkulkijan ja hänen tarpeensa. Mieleeni piirtyvä kuva merellä kulkevasta tytöstä alkaa elää osana työtäni, kun piirrän paperille hänen kasvonsa, joita tuuli taivuttaa. Eleillään ja asennoillaan tyttö kertoo ympäröivästä luonnosta. Kokeilujen kautta rakennan tytölle suojaa, joka luo puitteet levolliselle läsnäolon kokemukselle luodolla.
see all

My Master’s Thesis is a narration of my design work. The essential theme is my experiential way of studying and designing the Bothnian Sea archipelago. The work is experimental by its nature and it consists of descriptions, interpretations, and aspects of the archipelago, and working models of a shelter. My work is influenced by my personal relationship with Bothnian Sea. My curiosity for the future of the archipelago is increased by the Bothnian Sea National Park. At the coast, I have observed archipelago life, which will soon disappear. The national park can be a possibility for a hopeful future for the archipelago. In my thesis, I design for the national park a framework which provides for the presence of the archipelago. The framework combine the national park as part of the archipelago. I approach the designing by studying with the archipelago by obseving the environment. In the archipelago, I meet shelters and fishermen who have spent some time in them. My experience about the cultural environment tells about architecture as nature that is adapted for a human. The purpose of architecture is to find a harmony between the human and nature. In my thesis, architecture finds its purpose when I meet the future seafarer and her needs. An illusive seafaring girl being to live for my work, when I draw her face on paper. With her poses the girl tells about the surrounding nature. Through experiments, I build for the girl a shelter, which creates a framework for a peaceful presence of experience at an islet.
see all

Subjects:
Copyright information: © Reeta-Mari Lehto, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.