University of Oulu

Taivas ja meri : Kaivopuiston merikylpylä

Saved in:
Author: Anttila, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 84.9 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606012081
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Anttila, 2016
Publish Date: 2016-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Sanaksenaho, Matti
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Nykänen, Kari
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Niskasaari, Kari
Hirvonen-Kantola, Sari
Description:
Diplomityöni Taivas ja meri on suunnitelma moderniksi urbaaniksi julkiseksi saunakonseptiksi Kaivopuiston laiturin päähän historialliselle paikalle. Saunan ja eräänlaisen intiimin, pienimuotoisen kaupunkikylpylän yhdistävä konsepti heijastelee modernin suomalaisen sielunmaisemaa, sosiaalisia tarpeita kaupungissa rauhoittumiseen sekä julkisen saunan nousevaa kysyntää kaupunkikontekstissa. Työn kirjallinen osuus avaa suomalaisen saunan, julkisten saunojen ja Kaivopuiston historiaa. Lisäksi työssä on pohdittu meren merkitystä maisemaelementtinä Helsingin kaupunkikuvassa sekä rantaviivaa kahden maisemaelementin rajapintana. Saunakokemusta sekä rakennuspaikan henkeä tarkastellaan työssä empiiristen ja fenomenologisten havaintojen kautta. Kelluva merikylpylä sijoittuu olemassa olevan laiturin päähän. Laituri on ainoa edelleen paikalla oleva jäänne 1830-luvulla rakennetusta, vuoden 1944 pommituksissa tuhoutuneesta Ullanlinnan kylpylästä. Paikka on merkittävän historiallisen puistoakselin pääte vilkkaan rantareitin varrella, helsinkiläisen merimaiseman ytimessä; sen erottaa avomerestä ainoastaan Kaivopuiston edustan saarten, Uunisaaren, Harakan ja Särkän muodostama rykelmä. Rakennus tarjoaa paikan rauhoittumiseen ja introversioon kiireisessä kaupunkikontekstissa ja luo suojaisan paikan merellisen kaupunkiluonnon tarkasteluun. Rakennuspaikka on sääolosuhteiltaan karu ja tuulinen ja vuodenaikojen vaihtelut ovat paikalla huomattavan radikaalit, joskin loputtoman kiinnostavat. Kaupunkiluonto näyttäytyy lähes luonnontilaisella rakennuspaikalla erilaisena kuin kivisessä kaupunkiympäristössä. Veden ympäröimä rakennus mahdollistaa kaupunkiluonnon kokemisen poikkeuksellisella tavalla. Urbaani kaupunkikylpylä on harjakattoinen ja hirsirakenteinen. Se kääntyy voimakkaasti sisäänpäin; katetut laiturit ympäröivät merivesiallasta, jonka ympärille rakennus löylyhuoneeseen tähtäävine tukitiloineen sekä oleskelutiloineen muodostuu. Löylyhuoneista ja allastilasta avautuvat näkymät suuntautuvat läheisiin saariin ja avomerelle.
see all

This thesis, titled Taivas ja meri (The Sky and the Sea) is a concept for a modern urban sauna situated at the end of the Kaivopuisto pier. The concept unites the sauna and an intimate urban spa and reflects the soul landscape of the modern Finn together with the social needs for places of contemplative place in an urban context and the rising demand for public saunas in Finnish cities. The written part of the thesis charts the historic background of the Finnish sauna, public saunas in Helsinki and the Kaivopuisto park area. In addition the significance of the sea as a scenic element in the Helsinki cityscape as well as the shoreline as an interface between two scenic elements, the sea and the soil, has been contemplated upon. The sauna experience as well the characteristics of the location has been studied through personal phenomenological and empirical observations. The public sauna building is constructed on a floating pontoon foundation. It is located at the end of the existing pier which is a remnant of the Ullanlinna public bath house constructed in the 1830s. The bath house stood in front of the pier for almost a century and was destroyed during the World War II bombings in 1944. The building offers a place for contemplation and introversion in a hectic city context and creates a sheltered observation point towards the city nature. The chosen location has fairly harsh climate conditions and the changes from season to another are significantly radical, though endlessly interesting. The city nature is particularly vibrant in this raw spot covered in bedrock and greenery, defined by the sea, stretching out of the city’s stone-clad, thoroughly built environment. The sauna is girdled by the sea and enables the visitor to experience the city nature in an exceptional manner. The ridge-roofed building is built on a pontoon structure and is constructed in wooden logs. It is strongly introverted; roofer piers surround a saltwater pool encircled by the functional spaces of the building. The views from the saunas and the pool space open towards the nearby islands and the open sea behind them.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Anttila, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.