University of Oulu

Telematiikan mahdollisuudet ja haasteet autoalalle

Saved in:
Author: Länsman, Tomi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606022111
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Länsman, 2016
Publish Date: 2016-06-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haataja, Mauri
Reviewer: Haataja, Mauri
Kropsu-Vehkaperä, Hanna
Description:
Tämän työn tavoitteena oli selvittää Ecall -toiminnon pakollisuuden myötä yleistyvien, langattomasti tietoverkkoihin yhdistettävien autojen tuomat liiketoimintamahdollisuudet ja edellytykset autokaupalle ja -huollolle. Teknisiä mahdollisuuksia tuli lisäksi tarkastella haastavuuden ja taloudellisen potentiaalin näkökulmasta, jolloin mahdollisen liiketoiminnan kannattavuutta voidaan arvioida. Yleiskuvan muodostamiseksi työ aloitettiin Internet -markkinatutkimuksena, jonka perusteella työ rajattiin ja sen oleelliseksi tekniseksi sisällöksi määriteltiin auton tietoliikenne ja sähköinen diagnostiikka. Teknisiä mahdollisuuksia kartoitettiin yhden automallin verkotettujen laitteiden luettelon pohjalta ja yhdistettyjen autojen toimintaympäristöä hahmotettiin pääasiassa VTT:n julkaisusta ”Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta”. Alaan perehtymisen jälkeen toimintojen ja palvelujen haastavuutta arvioitiin pisteyttämällä niiden tekniset vaatimukset, tietoturva- ja organisointihaasteet, joiden pisteet laskettiin yhteen. Lopuksi haastateltiin alan toimijoita. Tärkeimmät teknisesti mahdolliset palvelut ja toiminnot voidaan jakaa ajoperusteisiin maksuihin, liikenteenväliseen viestintään, älypuhelinsovelluksiin ja teknisiin etäpalveluihin. Tällä hetkellä on toiminnassa lähinnä yksittäisiä autonvalmistajien toimintoja ja yhteisiä standardeja palveluiden laajaa käyttöönottoa varten valmistellaan. Liiketoimintamahdollisuuksien kannalta voidaan puhua ydinpalveluista ja tukitoiminnoista. Suurin osa pääomasta liikkuu ydinpalveluissa, tukitoiminnoilla lisätään laite-, palvelu- ja toimintopaketin houkuttelevuutta asiakkaille. Matalin aloituskynnys liiketoiminnalle on teknisillä etäpalveluilla ja älypuhelinsovelluksilla, jotka voidaan toteuttaa autoilijan ja autokorjaamon välisenä. Liikenteenvälinen viestintä tarvitsee yhteisiä standardeja, ja sen haaste on toiminnan organisointi, joka vaatii uudenlaista yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken kuten tieverokin. Palvelujen ja toimintojen toteuttamiseen tarvitaan langattoman viestintäteknologian, autojen kenttäväylien ja ohjelmoinnin osaamista. Autoalan tulevia tutkimuskohteita ovat riskialttiin ajotavan hinnoittelu ja vianetsintä auton lähettämän datan perusteella.
see all

The purpose of this thesis was to find out the new business opportunities and challenges to car dealers and services brought by connected cars, which begin to generalize since the Ecall function becomes compulsory on new cars. Technical possibilities, in addition, were about to be examined from economic potential’s view, when the potential profitability of the business can be assessed. Forming of an overall picture began by Internet market research, which was used as the basis of thesis limiting and definition. Relevant technical content was determined to be car’s internal telecommunications and On-Board diagnostics. Technical possibilities were surveyed by a single car model’s list of internally linked devices. Connected automotive environment was then surveyed mainly by basis of VTT working paper named “Innovative traffic system operating roadmap”. After familiarization to the field, the challenges were evaluated by scoring the technical requirements, data security concerns and organizing. Points were then added together. Finally actors on the field were interviewed. The main technically possible services can be divided into groups of driving based charges, traffic communications, remote technical services and car user’s smartphone applications. At the moment there are only car manufacturers’ individual functions working. Common standards are being prepared for wider adoption of services. In terms of business opportunities, we can talk about the core services and the support functions. The majority of capital is in core services, while support functions make the equipment, services and functions package more attractive to the customers. It is easiest to start business from technical remote services and car user’s smartphone applications since they can be implemented in between motorist and car service. Wireless traffic communications and driving based road tax need common standards and their challenge is organizing, which requires a new kind of collaboration between public and private actors. Telematics services and functions require expertise in wireless communications, automotive fieldbuses and programming. Automotive sector needs to research high-risk driving pricing and vehicle’s troubleshooting on the basis of transmitted data.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tomi Länsman, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.