University of Oulu

Nielemisvaikeuksien esiintyminen, hoitomenetelmät sekä hoitajien tietämys nielemisvaikeuksista ikääntyneillä pitkäaikaissairaanhoidon potilailla

Saved in:
Author: Turkka, Kati1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606022114
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Turkka, 2016
Publish Date: 2016-06-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lehtihalmes, Matti
Hautala, Terhi
Reviewer: Ukkola, Soile
Hautala, Terhi
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon ja millaisia nielemisvaikeuksia pitkäaikaissairaanhoidon yksiköissä ilmenee, ja minkälaisia menetelmiä hoitajat käyttävät helpottaakseen nielemisvaikeuksista kärsivien potilaiden nielemistä ja ruokailua. Tutkimus toteutettiin peruspalvelukuntayhtymä Selänteen alueella kahdessa pitkäaikaissairaanhoidon yksikössä kyselytutkimuksena. Tutkimukseen vastasi 23 hoitajaa. Tulokset osoittivat, että nielemisvaikeudet olivat hyvin yleisiä pitkäaikaissairaanhoidon potilailla. Suurin osa nielemisvaikeuksista oli keskivaikeita. Osastoilla ei ollut käytössä vakiintunutta seulontamenetelmää nielemisvaikeuksien tunnistamiseksi. Hoitajien tietämys nielemisvaikeuksista oli suhteellisen hyvää. Tietämys kuitenkin painottui syöttämisen ja ruokailun avustamisen puolelle, ja perustieto normaalista nielemisestä ja nielemisvaikeuksista jäi heikommaksi. Hoitajat itse kokivat saaneensa liian vähän tietoa nielemisvaikeuksista, ja toivoivat lisäkoulutusta. Hoitajien käyttämät menetelmät olivat hyvin samankaltaisia sekä nielemisen että ruokailun helpottamiseksi Eniten käytetyt keinot koskivat ruoan koostumuksen, maun ja lämpötilan muuntelua, ruokailuasentoa, ruokailun rytmiä sekä vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin liittyviä tekijöitä. Nielemisen helpottamiseen tähtäävien interventioiden painottuessa ruoan koostumuksen, maun ja lämpötilan muokkaukseen, ruokailun helpotukseen tarkoitetuissa interventioissa painottuivat vuorovaikutukseen ja ruokailun ilmapiiriin sekä rytmiin liittyvät tekijät. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että nielemisvaikeuksien yleisyydestä johtuen lisäkoulutus nielemisvaikeuksista olisi tarpeen. Seulontamenetelmän käyttö lisäisi nielemisvaikeuksien nopeaa tunnistamista. Tekemällä yhteistyötä puheterapeuttien kanssa nielemisvaikeuksien kuntoutus voitaisiin järjestää entistä tehokkaammin. Moniammatillisen dysfagiatiimin perustamisella olisi positiivisia vaikutuksia nielemisvaikeuksien seulontaan, kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Turkka, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.