University of Oulu

Kosketus opettajan pedagogisena välineenä

Saved in:
Author: Laine, Roosa-Karoliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606022135
Language: Finnish
Published: Oulu : R.-K. Laine, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Pyrin selvittämään kandidaatintutkielmassani miten positiivinen kosketus tai sen puuttuminen vaikuttaa lapsen kehitykseen ja millainen kosketus on Suomessa soveliasta ja yleisesti hyväksyttävää luokkatilanteessa. Lisäksi pohdin kosketuksen merkitystä opettajan pedagogisena työvälineenä opetustilanteessa. Kouluissa tapahtuneiden hyväksikäyttötapausten saaman huomion takia koskettamisesta on kehittynyt globaalisti koulumaailmassa vaikeasti lähestyttävä aihe ja maailmalta on esimerkkejä kouluista, joissa koskettaminen on jopa täysin kielletty, niin opettajien ja oppilaiden välillä kuin oppilaiden keskuudessa. Suuntaus on huolestuttava, sillä kosketuksen merkitys ihmisen kehitykselle on kiistaton. Se myös vaikeuttaa jo entisestään haasteellista opettajantyötä asettamalla opettajille ja muille lasten parissa työskenteleville paineita rajoittaa luonnollista käyttäytymistä. Käyn tutkielmassani läpi kosketuksen merkitystä ihmisen elinkaaren aikana keskittyen kouluikäisen lapsen kasvuun ja kehitykseen. Biologisten ja psykologisten vaikutusten lisäksi pohdin tutkielmassani kosketuksen kulttuurisidonnaisuutta ja suomalaista kosketuskulttuuria. Esittelen työssäni myös lainsäädännön kannan kouluympäristössä tapahtuvaan kosketukseen sekä peilaan koulumaailmaan liittyviä tutkimuksia kosketuksesta ja Perusopetussuunnitelmaa kosketuksen biologisiin ja psykologisiin vaikutuksiin. Johtopäätös kandidaatintutkielmassani on, että vaikka kosketus on ihmisen kasvulle ja kehitykselle todistetusti ensiarvoisen tärkeää, yleistä ohjeistusta positiivisen kosketuksen käytännöistä koulumaailmassa ei voi laatia, sillä jokainen oppilas ja jokainen opettaja on yksilöllinen ja tulee erilaisista lähtökohdista. Tästä huolimatta kosketus on tärkeä osa opettajan ja oppilaan välistä kommunikaatiota ja toimiva pedagoginen väline opetuksessa. Asiasta tulisi ensisijaisesti keskustella laajemmin, asiallisemmin ja avoimemmin, jotta sitä ympäröivä hysteria ja väärinkäsitykset häviäisivät.
see all

Subjects:
Copyright information: © Roosa-Karoliina Laine, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.