University of Oulu

Lattiamateriaaleista haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja niiden analysointi

Saved in:
Author: Hakala, Henri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606022140
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Hakala, 2016
Publish Date: 2016-06-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kärkkäinen, Johanna
Lappalainen, Katja
Reviewer: Kärkkäinen, Johanna
Lappalainen, Katja
Description:
Tutkielmassa perehdyttiin lattiamateriaaleista emittoituviin haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin ja niiden analysointiin termodesorptio-kaasukromatografi-massaspektrometrillä. Viime vuosikymmeninä sisäilman laadusta on tullut yhä enemmän valituksia sekä koti- että toimistorakennuksissa. Osaksi tämä johtuu siitä, että teollistuneissa maissa ihminen viettää jopa 90 % päivästään sisätiloissa, joiden sisäilman laatu voi vaihdella suuresti. Yksi sisäilman laatuun vaikuttava tekijä on haihtuvat orgaaniset yhdisteet, joiden mahdollisia päästölähteitä rakennuksissa ovat mm. lattiamateriaalit. Koska markkinoilla on useita erilaisia lattiamateriaaleja, on tärkeä tuntea niiden tyypillinen koostumus. Koostumus on tunnettava, jotta voidaan ennustaa materiaalien vaikutusta sisäilmaan. Ongelmia aiheutuu silloin, kun lattiamateriaali vaurioituu joko luontaisen ikääntymisen tai huonon ylläpidon seurauksena. Tällöin huoneilmaan vapautuu sekundaarisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka heikentävät sisäilman laatua. Ongelmia aiheuttavat mm. linoleummateriaalit, joiden vaurioituessa huoneilmaan vapautuu sekundaarisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä kuten aldehydejä ja karboksyylihappoja. Tutkielmassa käsiteltiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden reaktioita, yhdisteiden analysointia ja erilaisia lattiamateriaaleja (rakennusliimat, PVC ja linoleum).
see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Hakala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.