University of Oulu

“You can’t be a man. Be a woman, it’s a powerful business when done correctly” : women and work in Mad Men

Saved in:
Author: Korhonen, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606022141
Language: English
Published: Oulu : M. Korhonen, 2016
Publish Date: 2016-06-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sandberg, Eric
Reviewer: Haddington, Pentti
Sandberg, Eric
Description:
The topic of this thesis pertains to how female characters are portrayed in the American period drama TV series Mad Men (2007–2015) that is set in the 1960s, and the main focus is on Margaret ‘Peggy’ Olson, who works as a copywriter at the fictional advertising agency Sterling Cooper. This thesis focuses on three main themes through which Peggy Olson’s journey in Mad Men are analyzed: appearance, obstacles in the workplace and sexual behavior in the workplace. The purpose of this research is to analyze such obstacles and forms of discrimination that women face in the workplace, and apply them to the context of Peggy Olson’s fictional career in Mad Men. Another main purpose of this thesis is to study the TV series in closer detail and to find out what is said about women and how these things are said — since Mad Men is a successful series, it is important to study what kind of image it portrays of women in order to understand its popularity and cultural significance. Mad Men is a topic that has been analyzed in several studies, but another purpose for conducting this thesis was to specifically analyze it from a work-based point of view since very few exist. The data that was used when conducting this paper consists of the series’ seven seasons, in DVD format. The theoretical background consists of different fields of research, and each section has their own theoretical background. In this thesis, the theoretical background consists of historical information about working women in the 1960s, television studies, and, most prominently, studies related to sexual harassment, gender-based obstacles and discrimination in the workplace. I have also utilized studies about appearance and relationships in the workplace. The conclusion of my analysis indicates that women in Mad Men often are discriminated against in the workplace due to the gender, women are expected to be attractive in order to please men, and that sexual harassment is rampant throughout the series. Despite this, Peggy Olson is able to defy these obstacles, have a successful career, and gain respect.
see all

Tämä työ käsittelee naispuolisten fiktiivisten hahmojen kuvausta amerikkalaisessa 1960-luvuun sijoittuvassa draamasarjassa Mad Men (2007–2015), ja tutkielmani painopisteenä ovat pääosin sarjan naishahmon Peggy Olsonin kokemukset mainostekstien laatijana. Tutkielmani keskittyy kolmeen pääteemaan, jotka liittyvät Margaretin kohtaamiin vaikeuksiin työelämässä. Nämä kolme teemaa ovat: ulkonäkö, esteet työelämässä ja seksuaalinen häirintä. Tämän tutkielman tarkoituksena on analysoida sellaisia esteitä ja syrjinnän muotoja, joita naiset kohtaavat työelämässä, ja tutkia miten nämä teemat esiintyvät Peggyn fiktiivisen uran aikana Mad Menissä. Toinen tarkoitus on analysoida sarjaa tarkemmin ja tutkia millaisen kuvan Mad Men antaa naisista ja miten asia ilmaistaan, jotta voimme ymmärtää sen suosion ja kulttuurisen merkityksen. Mad Men-sarjaa on tutkittu ja analysoitu useasti aiemmin, mutta tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, miten naisten tekemä työ on kuvattu sarjassa, sillä tällaisia tutkimuksia on harvassa. Tämän tutkielman materiaali koostuu sarjan seitsemästä kaudesta, jotka on julkaistu DVD:nä. Tutkimuksessa käytetty teoria koostuu eri alan tutkimuksista, ja joka teemalle on omat aiheeseen sopivat tutkimukset. Tutkielmani materiaali koostuu tutkimuksista, jotka kuvaavat ajan naisten työelämää ja 1960-luvun ajankuvaa, televisiotutkimuksista, ja ennen kaikkea seksuaaliseen häirintään, naisten työelämän esteisiin sekä ulkonäköön ja suhteisiin keskittyviä tutkimuksia. Tutkimukseni johtopäätös on, että sarjan naisia syrjitään sukupuolen takia, ulkonäkö on naisten tärkein ominaisuus, ja seksuaalinen häirintä on jatkuva ongelma. Peggy pystyy kuitenkin selviämään näistä esteistä, ja saa lopulta osakseen kunnioitusta ja menestyksekkään uran.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Korhonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.