University of Oulu

”Ei se matka niin pitkä ole, 100 g kerrallaan, kymmenen niitä on jo kilo” : onnistuminen verkkokeskustelun laihdutuspuheessa

Saved in:
Author: Pulkkinen, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606022143
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Pulkkinen, 2016
Publish Date: 2016-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Niva, Mari
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:
Tässä tutkimuksessa tulkitsen, millaisia merkityksiä kokemusasiantuntijat rakentavat laihduttamisessa onnistumiselle. Tutkimuksen tavoitteena on tulkita verkkokeskustelun kontekstissa, miten tiede ja sen asiantuntijuus näkyvät onnistumiseen liittyvissä puhetavoissa sekä kuvata, miten kokemusasiantuntijat muokkaavat yhteiskunnallista lihavuudesta eroon pääsyyn keskittyvää terveyspuhetta. Tulkintani kuvaa Kiloklubi -painonhallintapalvelun käyttäjien verkkokeskustelua vuosien 2010–2014 aikana. Olen analysoinut tekstejä, joissa kuvataan kahden- ja kolmenkymmenen kilon laihduttamiseen liittyvää onnistumista. Aineiston analyysin välineenä käytän diskurssianalyysiä. Jäsensin onnistumiskeskustelun neljäksi tulkintarepertuaariksi. Aineistossa vallitsevassa suoritusrepertuaarissa onnistuminen ulkoistuu mitattavissa olevaan lukemaan. Kontrollirepertuaarissa onnistumista kuvataan kurinalaisuuden noudattamisena. Vartalorepertuaarissa laihduttaminen rakentuu välineeksi saada tietynlainen kehonmuoto. Tässä kohtaa tuotetaan näkemystä, joka toisintaa yhteiskunnallista vartaloihannekeskustelua. Reflektiorepertuaarissa onnistumista merkityksellistetään omasta kokemuksesta oppimisena. Tutkimuksen perusteella tiede tarjoaa puheessa keinoja päästä suoritukseen. Laihdutusaiheinen verkkokeskustelu mahdollistaa kokemusasiantuntijuuden kehittymistä, kun omiin kokemuksiin liittyvä tieto yhdistyy ammattilaisen ja muiden verkkokeskustelijoiden tarjoamaan näkemykseen. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää niin laihduttajia valmentavat kuin terveysviestintää tekevät toimijat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Pulkkinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.