University of Oulu

The role of a northern town in a massively multiplayer online roleplaying game : Bruma in The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Saved in:
Author: Pelkonen, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606022158
Language: English
Published: Oulu : M. Pelkonen, 2016
Publish Date: 2016-06-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kärkkäinen, Elise
Reviewer: Kärkkäinen, Elise
Kuure, Leena
Description:
This Master’s Thesis explores the gameplay and imagery offered to players in a town called Bruma in the PC version of the Massively Multiplayer Online Roleplaying Game (MMORPG) The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited by Zenimax Online Studios. The game was originally released in 2014 under the name The Elder Scrolls Online. The thesis mainly explores questions that have to do with the types of incentives and opportunities that Bruma presents to players for playing there, the representation of northness and the Nord race in Bruma, and the overall role of Bruma in the game. Additionally, the relationship between gameplay and the narrative ‘shell’ in Bruma is often discussed. The thesis is largely structured based on Frans Mäyrä’s (2008) description of the gameplay (“core”) and “semiotic shell” (p.17) aspects in games. The study is based on the experiences of the writer as a player of the game herself, but the discussion focuses on verifiable facts and descriptions of player motives in general. The gameplay and ‘shell’ aspects are intertwined in many ways in Bruma. Bruma offers various types of incentives for visiting it, such as Player-versus-Environment content, small-scale Player-versus-Player (PvP) content, opportunities to develop one’s character and to unlock ingame Achievements. Storywise, Bruma appears, first and foremost, as a dangerous location. At the end of the thesis, helpful tips based on the study are offered for game developers interested in building a well-functioning location that supports small-scale PvP gameplay in an open-ended PvP zone in a MMORPG.
see all

Tämä gradu käsittelee Bruma-nimisen kylän tarjoamaa pelaamispuolta (eng. ”gameplay”) ja kuvastoa massiivisessa monenpelattavassa verkkoroolipelissä nimeltä The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, jonka on tehnyt Zenimax Online Studios. Peli julkaistiin alun perin vuonna 2014 nimellä The Elder Scrolls Online. Tämä gradu käsittelee pääasiassa kysymyksiä, jotka liittyvät Bruman tarjoamiin kannustimiin ja tilaisuuksiin pelata siellä, tapaan jolla pohjoisuutta ja Nordi-rotua esitetään Brumassa ja Bruman yleiseen rooliin pelissä. Lisäksi pelaamispuolen ja narratiivisen ”kuoren” suhdetta käsitellään gradussa usein. Gradun rakenne perustuu paljolti Frans Mäyrän (2008) kuvaukseen pelaamispuolen (jota hän kuvaa sanalla ”core”, ydin) ja ”semioottisen kuoren” (sivu 17) tasoista peleissä. Tämä tutkimus perustuu kirjoittajan omiin kokemuksiin pelin pelaajana, mutta gradun tyyli keskittyy käsittelemään todennettavissa olevia faktoja ja kuvauksia pelaajien motiiveista yleisesti. Pelaamispuoli ja ”kuori” nivoutuvat monella tapaa yhteen Brumassa. Bruma tarjoaa monenlaisia kannustimia siellä vierailemiseen, kuten esimerkiksi pelaaja-vastaan-ympäristö -tyyppistä sisältöä, pienimuotoista pelaaja-vastaan-pelaaja -sisältöä, tilaisuuden kehittää omaa pelihahmoa ja hankkia saavutuksia (eng. ”Achievements”). Tarinallisesti Bruma näyttäytyy ensisijaisesti vaarallisena paikkana. Gradun lopussa annetaan ohjeita pelinkehittäjille, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan hyvin toimivia alueita, jotka tukevat pienimuotoista pelaaja-vastaan-pelaaja -tyyppistä pelaamista avoimilla pelaaja-vastaan-pelaaja -alueilla massiivisissa monenpelattavissa verkkoroolipeleissä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Pelkonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.