University of Oulu

Porterin klusteriteoria ja äkillinen rakennemuutos : tapausesimerkkinä Oulun seudun ICT-klusteri

Saved in:
Author: Kumpula, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606022168
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kumpula, 2016
Publish Date: 2016-06-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:
Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on Michael Porterin vuonna 1990 julkaisema klusteriteoria ja sen kytkeytyminen aluekehitykseen sekä äkilliseen rakennemuutokseen. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, onko Porterin luoma klusteriteoria edelleen ajankohtainen teoria selittämään alueellista kilpailukykyä. Lisäksi tarkoituksena on selvittää klusteriteorian toiminnan perusteita ja niiden ilmentymistä Oulun seudulla sijaitsevassa ICT-klusterissa. Huomiota kiinnitetään myös ICT-klusterin ominaispiirteisiin sekä klusterin syntymiseen ja kehittymiseen. Tutkielmassa käydään läpi klusteriteoriaa Oulun ihmeenäkin tunnetun Oulun ICT-klusterin kautta, jonka juuret juontavat aina vuoteen 1958 eli Oulun yliopiston perustamiseen asti. Tarkoituksena on käydä läpi Oulun ICT-klusterin syntyä ja eri vaiheita sekä sen rakennetta. Tutkielman aihe on ajankohtainen Oulussa parhaimmillaan meneillään olevan äkillisen rakennemuutoksen takia. Oulun menestyminen on pohjautunut pitkälti sen alueella sijaitsevaan ICT-klusteriin, jonka menestyksen vuodet ajoittuvat aina 1980-luvulta 2000-luvun alkuun saakka. Oulu ja koko Suomen ICT-toimiala julistettiin kuitenkin joutuneeksi äkilliseen rakennemuutokseen vuonna 2012. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, millä tavalla Oulun ICT-klusteri pyrkii vastaamaan meneillään olevaan äkilliseen rakennemuutokseen ja minkälaiset sen tämänhetkiset tulevaisuudennäkymät ovat. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka pohjautuu Porterin (1990) ”Kansakuntien kilpailuetu” -teoksessa julkaisemaa klusteriteoriaan, josta on tullut maailmanlaajuisesti paljon käytetty teoria selittämään alueellista kilpailukykyä ja yrityskeskittymiä. Teoreettisen näkökulmansa lisäksi klusteriteoria on tullut vahvasti mukaan nykypäivän aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan. Siitä on tullut paljon käytetty työväline alueiden kilpailukyvyn suunnittelussa. Tutkielman tulokset osoittavat, että Oulun ICT-klusterista sekä sen historiasta on löydettävissä ne tekijät, jotka Porter (1990) määrittelee klusteriteoriassaan. Tulosten perusteella Oulussa nähdään myös potentiaalia ICT-klusterin selviämiseen äkillisestä rakennemuutoksesta alueella edelleen olevan osaamisen takia tai koko Oulun ICT-klusterin sulautumisena johonkin toiseen toimialaklusteriin, kuten alueella vahvasti nousevaan lääketieteentekniikan klusteriin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Kumpula, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.