University of Oulu

Kuoleman esittäminen lastenkirjallisuudessa

Saved in:
Author: Ylimaunu, Vilma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606022175
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Ylimaunu, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä tutkielmassa tarkasteltiin kuoleman käsittelyä lastenkirjallisuudessa. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jonka tutkimustehtävänä oli selvittää aikaisempien tutkimusten perusteella, miten kuolemasta puhutaan lastenkirjoissa ja mitkä ovat lastenkirjallisuuden mahdollisuudet kipeiden aiheiden käsittelyssä. Tutkielman teoriaosa koostuu kuoleman ja lastenkirjallisuuden käsitteiden tarkastelusta niin kulttuurin, historian kuin kasvatuksenkin näkökulmista. Kuolemaan suhtautuminen yhteiskunnassa on ajassaan muuttuvaa. Länsimaissa kuolemaan suhtautuminen on edelleen sidoksissa kristilliseen perinteeseen mutta myös muovautunut rationalismin aatteen vaikutuksessa. Myös lastenkirjallisuus heijastaa aina sen hetkisen yhteiskunnan tarpeita ja arvostuksia. Lastenkirjallisuudella on näin ollen kulttuuria muokkaava, kasvatuksellinen tehtävä. Kuolemaan suhtautuminen yhteiskunnassa heijastuu lastenkirjallisuuteen ja tapoihin kirjoittaa kuolemasta. 2000-luvun lastenkirjallisuudessa lukijalle jätetään tilaa muodostaa oma käsityksensä kuolemasta, mutta edelleen myös kristinuskon vaikutuksia on havaittavissa kuoleman selittämisessä sekä kuolemaan liittyvissä kielikuvissa. Suomalaisessa lasten kuvakirjallisuudessa on nähtävissä myös nykyaikaisen käsityksen mukaisia piirteitä lapsen surutyöstä sekä ymmärryksestä kuolemaan. Sadun mahdollisuudet kuoleman ja surun käsittelyssä ovat terapeuttisia sekä ennaltaehkäiseviä lapsen mielikuvituksen, kielellisten valmiuksien, tunne-elämän ja identiteetin kehittäjänä. Realistisen kuvakirjan tehtävänä on kertoa rehellisesti lapsen maailmaan mukautuen kuolemasta, surusta ja siitä toipumisesta. Onnellinen loppu on tarinassa tärkeä, jotta satu voi lohduttaa surevaa lasta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vilma Ylimaunu, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.