University of Oulu

Yksilön alisuoriutuminen henkilöstöjohtamisen haasteena : motivaatio alisuoriutumisen syynä ja ratkaisuna

Saved in:
Author: Parviainen, Marika1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606032215
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Parviainen, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tavoitteena on selvittää millainen ilmiö alisuoriutuminen on työelämässä ja millaisin keinoin henkilöstöjohto pystyisi vaikuttamaan siihen. Pääpaino keskittyy siihen, millaiset tekijät voivat olla yhteydessä alisuoriutumisen syntymiseen ja kuinka alisuoriutuvan työntekijän voi tunnistaa organisaatiossa. Tarkastelu keskittyy työmotivaation vaikutukseen alisuoriutumisen kehittymisessä ja sen kautta pyritään myös löytämään keinoja alisuoriutuvien työntekijöiden johtamiseen. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta alisuoriutumisilmiöstä organisaatiotasolla ja kannustaa tutkijoita ilmiön laaja-alaisempaan tutkimisiin työelämässä. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Se ei sisällä lainkaan empiiristä osuutta vaan tiedot perustuvat erilaisiin sekundäärilähteisiin. Tutkielma pohjautuu käsitteelliseen viitekehykseen, joka koostuu alisuoriutumisen ja työmotivaation käsitteistä. Käsitteiden pohjalta on toteutettu analyysi alisuoriutumisen ja motivaation yhteydestä sekä mahdollisista keinoista johtaa alisuoriutumista motivaation kautta. Tutkielma osoittaa alisuoriutumisen olevan tärkeä tutkimuskohde myös organisaatiotasolla. Organisaation johdolla on mahdollisuuksia vaikuttaa työntekijöiden suoriutumiseen erilaisin keinoin. Oleellista on, että johtohenkilöt ovat tietoisia alisuoriutumisilmiöstä ja sen vaikutuksista. Henkilöstöjohdon tulee osata tunnistaa alisuoriutuva työntekijä voidakseen tukea hänen suoriutumistaan ja saadakseen hänen täyden potentiaalin organisaation käyttöön. Luomalla avoin ja kannustava työympäristö, jossa määritellään selkeät tavoitteet, jaetaan vastuuta ja osallistetaan työntekijöitä koko organisaation toimintaa, pystytään pitämään työntekijöiden motivaatiotasoa yllä ja vähentää alisuoriutumisen riskiä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marika Parviainen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.