University of Oulu

Käyttöönotetun tietojärjestelmän vastaavuus alkuperäiseen tarpeeseen

Saved in:
Author: Salmisto, Juha1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606032221
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Salmisto, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rajanen, Mikko
Reviewer: Rajanen, Mikko
Korhonen, Olli
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää jo käyttöön otetun tietojärjestelmän vastaavuutta alkuperäiseen tarpeeseen. Tutkimuskysymykseen ja sen apukysymyksiin on haettu vastauksia teoriaan pohjautuen ja toteuttamalla siihen nojautuvat käyttäjätyytyväisyyskyselyt lukiotason oppilaitoksen opiskelijoiden keskuudessa. Kyseinen lukio-opetuksen tietojärjestelmä tarjoaa oppilaitoksen taholta opiskelijoiden nähtäväksi mm. heidän kurssitietonsa mobiiliin ympäristöön ja tietokoneelle. Tässä tutkielmassa etsittiin vastauksia tietojärjestelmän vastaavuudesta alkuperäisiin tarpeisiin tutkimuskysymyksellä ”Kuinka jo käyttöön otettu tietojärjestelmä on täyttänyt sille asetetut tavoitteet”. Täydentävät apukysymykset käsittelivät osa-alueiltaan itse järjestelmän ja sen ympärillä vaikuttavan toiminnan vastaavuutta opiskelijoiden tarpeisiin, sekä näiltä toivottavia kehityksellisiä näkökulmia jatkoa ajatellen. MAO Designin kalenteriohjelma Skolkalender oli osittain lunastanut sille asetetut tavoitteet. Teknisesti ympäristö oli enimmäkseen toimiva, vaikka parannettavaakin oli. Teknisten tavoitteiden puolesta järjestelmä kuitenkin vaikutti olevan varsin valmis. Muutamia ominaisuuksia, virheitä ja tarkennuksia vaativia tarpeita löytyi, mutta olemassa ollut toimintalogiikka ja ohjelmarunko vaikuttivat mahdollistavan tavoitteiden saavuttamisen yhdessä muiden osa-alueiden parantamisen kanssa. Järjestelmän lupausten lunastamiseksi täysimääräisenä oli merkittävin havainto se, että Skolkalenderia ympäröivän maailman täytyy hyväksyä ohjelman käyttäminen osana yhtenäistä toimintaprosessiaan ja toimia järjestelmää tukevalla tavalla sikäli, kun se on tarpeen. Tällä tarkoitetaan mukautumista tarpeellisiksi katsottuihin toimintamalleihin siten, että tässä tapauksessa Skolkalender-ohjelmisto kykenisi tarjoamaan sen teknisesti mahdollistamat ominaisuudet ja lisäarvon. Huomautuksena tällä ei kuitenkaan tarkoiteta järjestelmän palvelemista sen itsensä vuoksi. Yhtenäisellä toimintatavalla on mahdollista vastata asetettuihin tavoitteisiin maltillisella tiedonvälitystapojen tarkentamisella, sekä sitoutumisella näiden tapojen noudattamiseen ja näillä keinoin täyttää järjestelmän teknisesti mahdollistamat hyödyt ja sille asetetut tavoitteet. Toisin sanottuna hankittuja työkaluja tulee käyttää oikein. Mattliden gymnasium ei keväällä 2016 vielä ollut saavuttanut kaikkia MAO Designin Skolkalenderille asetettuja tavoitteita, mutta heillä on tähän todella hyvät edellytykset. Kiinnittämällä jatkossa erityistä huomiota sekä yhtenäistettyihin toimintatapoihin tiedonvälityksessä, että järjestelmän hienosäätöön yhdessä ohjelmistotalon kanssa, nämä tavoitteet ovat hyvinkin mahdollisia saavuttaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juha Salmisto, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.