University of Oulu

Amiinianturin mittaustietojen lähetys Arduinon ja langattoman lähiverkon avulla

Saved in:
Author: Venäläinen, Tomi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606032235
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Venäläinen, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kilpelä, Ari
Description:
Tässä tutkielmassa käsitellään Arduino-pohjaisen mittauslaitteen toteutusta amiinianturille. Painopiste tutkielmassa on tiedon lähettäminen internet-palvelimelle Arduinon, sekä WiFi-kilven avulla. Tutkielmassa käydään läpi mittauslaitteen osat ja lopussa tehdään kaksi mittausta, ensimmäisessä demonstroidaan laitteen toimivuutta käytännössä ja toisessa tutkitaan laitteen energiankulutusta. Langattoman lähiverkon kautta internettiin lähetetty mittaustieto on helppo lukea, mutta WiFi-kilven käyttö on melko energiaa kuluttavaa.
see all

This project presents how to make an Arduino-based measurement device for an amine sensor. The focus in this project is how to send data to ThingSpeak server using Arduino and WiFi shield. The project reviews the parts of the device and in the end two measurements are made first to demonstrate the functionality of the device in practice and second to measure the enrgy consumption of the device. When data is sent to internet via WLAN, it is easy to inspect, but using WiFi shield is pretty energy consuming.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tomi Venäläinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.