University of Oulu

Neuronien regenaraatio

Saved in:
Author: Tapio, Olli-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606032244
Language: Finnish
Published: Oulu : O.-P. Tapio, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hohtola, Esa
Description:
Hermosto pystyy uusiutumaan esimerkiksi vaurion jälkeen, joko korjaamalla vaurioituneet neuronit, tai luomalla kokonaan uusia neuroneita kantasoluista (neurogeneesi). Hermoston korjautuminen on yleisempää ääreishermostossa, sillä keskushermosto on neuronien korjautumista inhiboiva. Neurogeneesiä tiedetään tapahtuvan linnuilla ja nisäkkäillä, myös ihmisillä. Keskushermoston neurogeneesiä tapahtuu linnuilla laulukeskusten alueella, mutta nisäkkäillä vain hippokampuksessa ja hajukäämissä. Ihmiset poikkeavat muista nisäkkäistä siten, että ihmisten hajukäämiin ei synny uusia neuroneita. Sen sijaan ihmisillä aivojuovio on neurogeeninen alue aivoissa hippokampuksen lisäksi. Ääreishermoston neurogeneesiä ei ole tutkittu yhtä paljon kuin keskushermoston, mutta tutkimukset viittaavat siihen, että myös ääreishermostossa syntyisi uusia neuroneita. Neurogeneesin funktiota ei tiedetä vielä tarkkaan, mutta on todennäköistä, että neurogeneesillä on useita eri funktioita eri lajeilla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Olli-Pekka Tapio, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.