University of Oulu

Parametrinen resonanssi ja vahvistus

Saved in:
Author: Alamäki, Markku1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606032252
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Alamäki, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Thuneberg, Erkki
Reviewer: Thuneberg, Erkki
Alatalo, Matti
Description:
LuK-tutkielmassani käsittelen parametrista resonanssia ja sen sovelluksia. Parametrinen resonanssi on epästabiilisuusilmiö jossa jotakin systeemin liikeyhtälön parametria muuttamalla saadaan värähtely kasvamaan. Parametrisesta resonanssista käsitellen erityisesti Mathieun yhtälöä, Floquet’n (tai Blochin) teoreemaa ja resonanssin voimakkuutta. Esitettyyn teoriaan pohjautuen lasken karakteristisen eksponentin eri Mathieun yhtälön ratkaisuille ja käsittelen sen yhteyttä resonanssin voimakkuuteen. Parametrisen resonanssin sovelluksista tutkielmani käsittelee parametrisia vahvistimia, erityisesti parametrista kaksisäiliövahvistinta.
see all

In my thesis I discuss parametric resonance and its applications. Parametric resonance stands for an instability phenomenon where oscillations in a system get amplified due to a periodic change in a parameter in the equations of motion. Concerning parametric resonance, I discuss especially Mathieu’s equation, Floquet (or Bloch) theorem and strength of resonance. Based on the presented theory I calculate the characteristic exponent for different solutions of the Mathieu’s equation and discuss the relation between strength of resonance and characteristic exponent. Concerning the applications, I discuss parametric amplifiers, especially the two-tank parametric amplifier.
see all

Subjects:
Copyright information: © Markku Alamäki, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.