University of Oulu

Suurikapasiteettisten maantiekuljetusten edistäminen Pohjoismaiden välillä

Saved in:
Author: Länsman, Tomi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042268
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Länsman, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Suomi nosti vuonna 2013 moduuliajoneuvoyhdistelmien suurimman sallitun kokonaismassan 60:stä 76 tonniin ja Ruotsi seurannee tänä vuonna nostamalla kokonaismassan 74 tonniin. Norjassa ja Tanskassa on tärkeimmillä tieosuuksilla voinut liikennöidä 60-tonnisilla moduuliyhdistelmillä. Maantiekuljetuksen mittojen ja massojen kasvattaminen pienentää kuljetuskustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Pohjoismaisten kokemusten perusteella ko. kuljetukset eivät merkittävästi alenna liikenneturvallisuutta tai lisää haittoja, ennemminkin päinvastoin. On käynnistettävä toimenpiteet maantierahtiliikenteen sujuvana pitämiseksi Pohjoismaiden välillä, joissa lainsäädäntö vaikuttaa tällä hetkellä hajaantuvan.
see all

Finland increased in 2013 the largest permissible laden mass of road vehicle module combinations from 60 to 76 tonnes, Sweden to follow-up this year, raising the total mass to 74 tonnes. In Norway and Denmark the major road sections have operated with 60 tonne limit for module combinations. Increasing the masses and dimensions of road transport reduces transport costs and environmental impact. On the basis of Scandinavian experience the high capacity transportations do not significantly reduce the traffic safety or cause other harm, rather the reverse. Procedures shall be implemented to keep the road transport smooth between the Nordic countries, because the legislation in different countries affects to be currently diverging.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tomi Länsman, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.