University of Oulu

Museolaukku luukkuna menneeseen aikaan : lastentarhanopettajan ja esikoululaisten kokemuksia museolaukun käytöstä

Saved in:
Author: Schutskoff, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 100
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201606042289
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Schutskoff, 2016
Publish Date: 2016-06-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Harmoinen, Sari
Description:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Museolaukku toteuttaa museon sille asettamia pedagogisia tehtäviä ja millaista merkitystä sillä on varhaiskasvatukselle. Museolaukku on päiväkodeille suunnattu materiaalipaketti, joka antaa ideoita varhaiskasvatuksen historia- ja kulttuuriopetukseen. Sen toiminnoissa on otettu huomioon varhaiskasvatuksen sisältöalueet sekä lapselle ominaiset tavat toimia eli leikki, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen ilmaisu. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty haastattelemalla yhtä lastentarhanopettajaa ja seitsemää esikoululaista heidän kokemuksistaan Museolaukusta. Laukku oli lapsiryhmän käytössä viikon ajan, jonka jälkeen haastattelut suoritettiin. Tutkimus on kiinnostunut erityisesti siitä, millaisia asioita varhaiskasvattaja ja lapset nostavat sieltä merkityksellisiksi. Tutkimus pohjaa museopedagogiikan ja tutkivan oppimisen teorialle. Museopedagogisen yhdistyksen Pedaali ry:n (2005) mukaan pedagogisen toiminnan museossa tulee 1) helpottaa, rohkaista ja tukea kävijän henkilökohtaista kokemusta ja elämystä sekä aktivoida omiin tulkintoihin ja omaan luovuuteen, 2) välittää informaatiota, syventää ymmärrystä ja lisätä tietoa sekä 3) käsitellä ja avata museota. Museolaukku toteuttaa omalta osaltaan näitä museon sille asettamia tehtäviä antaen lapsille välineitä havainnoida menneen ja nykyisyyden eroja sekä rohkaisee tekemään omia tulkintoja niistä. Laukku tukee myös lasten tutkivaa oppimista, jolloin lapsi nähdään omaan oppimiseensa vaikuttavana subjektina, ei vain tiedon vastaanottajana. Museoilla on paljon opetuksellista antia, mitä ei aina osata hyödyntää. Museot nähdään perinteisesti hiljentymisen paikkoina, joissa ei ole lapsille mitään mielekästä tekemistä. Museot kuitenkin panostavat nykyään lapsikävijöihinsä ja näyttelyiden oheen on tullut paljon toiminnallisuutta. Museolaukku voi madaltaa kasvattajien kynnystä vierailla museolla lasten kanssa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Schutskoff, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.